Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hungersnøden fortsetter å vokse

Omfanget av sult i verden har økt de siste tre åra. I dag lider 821 millioner – en av ni mennesker – av sult.

Matsikkerhetssituasjonen globalt er blitt forverret i Sør-Amerika og i de fleste regionene i Afrika. Bildet viser Hereford-kyr i Uruguay. Foto: Stefano Ember
Matsikkerhetssituasjonen globalt er blitt forverret i Sør-Amerika og i de fleste regionene i Afrika. Bildet viser Hereford-kyr i Uruguay. Foto: Stefano Ember

Tallene fremgår av en ny rapport som ble presentert av FAO – FNs organisasjon for mat og landbruk – onsdag denne uka.

821 mllioner sultrammede

Rapporten tegner et dystert bilde av utviklingen i verdens matsikkerhetssituasjon. Antallet mennesker som lider av sult er nå tilbake på nivået for et tiår siden. I alle de siste tre årene har det vært en økning i hungersnøden, som i dag rammer 821 millioner mennesker. Videre lider over 150 millioner barn av mangelfull vekst/naturlig utvikling som følge av underernæring, viser rapporten.

Du kan lese hele rapporten her.

FAO understreker at det er nødt til å gjøres mer om det skal bli mulig å nå det ambisiøse målet om null-sult innen 2030.

Hvor er det så utviklingen går i feil retning? Rapporten viser at situasjonen er blitt forverret i Sør-Amerika og i de fleste regionene i Afrika. I Asia har det tidligere vært en nedgang i antallet underernærte, men denne nedgangen ser nå ut til å ha bremset opp betydelig, beskriver rapporten.

Klima, konflikter og økonomisk nedgang

Årsakene til økningen i verdens hungernød, er tredelt: Et mer og mer ekstremt klima (ikke minst i form av tørke og flom), konflikter/krig og økonomisk nedgang i en rekke land.

Toppsjefer i FN-systemet understreker behovet for mer og bedre handling for å styrke den globale matsikkerheten.

– Den alarmerende økningen i mat-usikkerhet og det høye nivået av ulike former for underernæring, er et klart varsko om at det gjenstår betydelig arbeid med å sørge for at ingen utelates i arbeidet med å nå målene om økt matsikkerhet og bedre ernæring. Skal vi nå 2030-målet, er vi nødt til å oppskalere arbeidet med å styrke motstandskraften og kapasiteten i våre matsystemer og folks levebrød som svar på de ekstreme klimaendringene, uttaler lederne i blant annet FAO og UNICEF.

Neste artikkel

Ber Tyrkia og FN om sikkerhet for korneksport