Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Holder ikke med noen kornsiloer

Nibio-forsker Arne Bardalen mener politikerne bruker uforholdsmessig mye tid på å diskutere beredskapslagring.

Politikerne har brukt uforholdsmessig mye tid på å snakke om beredskapslagring av korn, mener spesialrådgiver Arne Bardalen i Nobio. Beredskapslagring er i hovedsak relevant for akutte situasjoner, sier han. (Foto fra tørken i sommer: Marit Glærum)
Politikerne har brukt uforholdsmessig mye tid på å snakke om beredskapslagring av korn, mener spesialrådgiver Arne Bardalen i Nobio. Beredskapslagring er i hovedsak relevant for akutte situasjoner, sier han. (Foto fra tørken i sommer: Marit Glærum)

Risikoen for svekket global matsikkerhet øker, og dét kan også ramme rike industriland – som Norge. Dette er blant konklusjonene i en ny klimarapport fra Nibio, som ble lagt fram på «Bruket» i Oslo i slutten av forrige uke.

Nibio anser ikke sannsynligheten for langvarig svikt i Norges matsikkerhet for høy på kort sikt, men usikkerheten er økende.

Derfor bør også klimatilpasning i norsk jordbruk som kompenserer for skadelige klimaeffekter utenlands gis en høy prioritet, heter det i rapporten.

Andre tiltak viktigere

På Stortinget, og i landbruket, er det mye snakk om viktigheten av å få på plass både beredskapslagring av matkorn og en sterkere såkorn-lagring. Men spesialrådgiver Arne Bardalen i Nibio mener andre tiltak er viktigere.

– Politikerne har brukt uforholdsmessig mye tid på å snakke om beredskapslagring av korn. Beredskapslagring er i hovedsak relevant for akutte situasjoner. Når det gjelder svikt i mattilgangen som følge av langsiktige klimaendringer, er ikke noen kornsiloer her og der løsningen, sa Bardalen under frokostmøtet.

– Politikerne må følge med

Annonse

Overfor Bondebladet presiserer forskeren at han ikke er imot beredskapslagring som sådan, men at det ikke er hovedløsningen på klimaproblemene. Å utvikle en godt klimatilpasset nasjonal matproduksjon er viktigst, påpeker han. Men forskeren maner både politikerne og landbruket til å i større grad løfte blikket forbi Norges grenser.

– Politikerne og det norske landbruket må følge med, og forstå den risiko som følger med når andre land blir rammet sterkere av klimaendringene enn Norge. Når vi har så høy import av mat- og fôrråvarer, blir vi stadig mer eksponert for det som skjer utenfor landets grenser. Den beste måten å ruste seg for dét på, er å ha en høy innenlands produksjon og omstille oss etter uforutsette hendelser som skjer utenlands – slik at det blir vanskeligere å importere, sier Bardalen til Bondebladet.

Bør se på klimakonsekvenser

Stortinget har bestilt en egen sak fra regjeringen til våren om beredskapslagring av korn. Nibioforskeren mener en egen matsikkerhetssak for Stortinget må favne bredere enn som så.

– Saken bør ha et bredere perspektiv enn beredskapslagring. Saken bør også komme inn på de konsekvensene klimaendringer har på den globale matproduksjonen, og den bør se på risiko for at det som skjer i andre land vil påvirke norske forhold.

Han forventer at disse forholdene også tas med i kommende innstilling fra regjeringens nedsatte klimarisikoutvalg. Den er ventet 14. desember.

Etterlyser bedre risikovurderinger

Administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke mener Norge ikke har lyktes med å tilegne seg en god nok innsikt i den framtida vi vil møte som følge av klimaendringene. Han forventer en helt annen risikoforståelse framover.

– Det er utrolig rart å registrere at man over ti år ikke har ønsket å foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse, slik at vi har et skikkelig grunnlag for å diskutere langsiktige og kortsiktige tiltak. Jeg håper vi med regjeringens klimarisikoutvalg får på plass bedre risikovurderinger, sa Hedstein under frokostmøtet.

Neste artikkel

Nytt håp for bønder som ikke fikk søkt tilskudd