Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hoksrud beredskapsgrillet av opposisjonen

Opposisjonen ber regjeringen fri seg fra en liberalistisk tankegang på matberedskapsfeltet.

Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm i MDG forventer en langt mer offensiv regjering innen matvareberedskap. – I en krise, vil alle land prioritere matsikkerheten i eget land, og da er beredskapslagring av korn viktig, sier Bastholm. Foto: Ole Christian Klamas
Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm i MDG forventer en langt mer offensiv regjering innen matvareberedskap. – I en krise, vil alle land prioritere matsikkerheten i eget land, og da er beredskapslagring av korn viktig, sier Bastholm. Foto: Ole Christian Klamas

Under onsdagens spørretime i Stortinget, gjentok landbruks- og matminister Bård Hoksrud flere ganger at han opplever landbruket som framoverlent.

– Vi har en framoverlent næring, som virkelig vil noe og som satser. Den kraftige nedgangen i antall gårdsbruk har stoppet opp, og er mindre enn under den rødgrønne regjeringen. Vi ser en positivitet i næringa, sa Hoksrud fra talerstolen.

Forventer beredskapslagringssak til våren

Opposisjonen forventer at også regjeringen er framoverlent, ikke minst på matvareberedskap. Det er den ikke i dag, mener MDGs Une Bastholm.

– Ingenting er viktigere enn mat på bordet. Forsvarets forskningsinstitutt har vært klar på at Norge ikke kan gjøre seg avhengig av et fritt matvaremarked. Det vil vi ikke ha i en krise. Da vil alle land prioritere matsikkerheten i eget land, og da er beredskapslagring av korn viktig, sa Bastholm.

I bunn må det ligge en matproduksjon som er både spredt og allsidig, snarere enn en produksjon som er konsentrert rundt noen få gårdsbruk i noen få områder – og som gir økt sårbarhet for ekstremvær, påpeker hun.

– Landbruket har heller ikke fått det klimafondet næringa har bedt om, minnet hun om.

Annonse

Opposisjonen har tidligere bedt regjeringen utrede en slik ordning, som skal legge til rette for klimainvesteringer i næringa, gjennom et spleiselag mellom bonde og stat. Regjeringen skulle komme tilbake til dette i statsbudsjettet, men så skjedde ikke.

Ap: – Må ta lærdom av årets tørkesommer

Regjeringen har gjentatte ganger vist til at verdenshandelen vil fortsette også i krisetider. Å lage en større beredskaps- og sikkerhetsanalyse er tidligere beskrevet av Fp og Høyre som bortkastede ressurser. Men Stortinget har bestilt en egen sak om nasjonal beredskapslagring av korn våren 2019. Hoksrud kunne sist uke ikke gi noe klart svar på om Stortinget da vil få en slik sak.

– Tørkesommeren i år viser at det er helt avgjørende å styrke selvforsyningen i Norge. Ap har lagt opp en egen opptrappingsplan. Vil statsråden nå gå vekk fra en liberalistisk tankegang, og heller styrke selvforsyningen i Norge? spurte Aps Nils Kristen Sandtrøen under debatten.

Hoksrud gikk i sitt svar ikke inn på selvforsyning overhodet:

– Våre grep har vært bra for landbruket. Det er viktig med folk som ønsker å satse og se muligheter, at vi har folk som vil drive landbruk i hele landet, og gjøre noe i tillegg også. I sommer fikk for eksempel to søskenpar lov til å dele gården sin. Det ga nye innbyggere. Disse bøndene ser potensialet for tradisjonelt landbruk og annen tilleggsnæring, sa statsråden.

På spørsmål om det blir noe av en beredskapssak i Stortinget til våren, svarte han at det jobbes med å få til dette. Han la til at Nordisk Ministerråd har nedsatt et utvalg med folk fra alle de nordiske landene, som skal se på hvordan vi skal sikre oss framover.

Neste artikkel

KrF og Høyre har ikke endret syn på kornlagring