Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er Årets Unge Bonde-finalistenes råd til Hoksrud

Landbruksministeren møtte fredag 25 unge bønder fra nord til sør. Her er deres oppfordringer til statsråden.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) møtte fredag både årets og tidligere års finalister i Årets Unge Bonde. Her er statsråden sammen med de fem som i år konkurrerer om den gjeve tittelen. Fra v.: Olav Einan, Anders Bakke Klemoen, Thomas Pettersen, Bård Hoksrud, Åshild Torset og Marie Thorson Østby Natten. Foto: Anders Sandbu
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) møtte fredag både årets og tidligere års finalister i Årets Unge Bonde. Her er statsråden sammen med de fem som i år konkurrerer om den gjeve tittelen. Fra v.: Olav Einan, Anders Bakke Klemoen, Thomas Pettersen, Bård Hoksrud, Åshild Torset og Marie Thorson Østby Natten. Foto: Anders Sandbu

Lørdag kåres vinneren av Årets Unge Bonde 2018. Dagen før var landbruks- og matminister og juryleder Bård Hoksrud (Frp) på rundreise i Østfold. I Spydeberg møtte han både årets og tidligere års finalister i Årets Unge Bonde - i alt 25 unge bønder, fra Tana i nord til Lista i sør. Statsråden utfordret da deltagerne til å gi ham innspill til utformingen av videre landbrukspolitikk - og da ikke minst hva som kan gjøres for å styrke rekrutteringen av unge til landbruksnæringa.

Unge vil ha forutsigbarhet

Her er tre av finalistene i Årets Unge Bondes syn på regjeringens landbrukspolitikk, og hva de mener må til for at flere unge skal velge å satse på landbruk:

– Jeg føler ikke at regjeringen har tatt så store rekrutteringsgrep. Rekruttering av unge i landbruket, handler om forutsigbare rammevilkår. Når regler endres annethvert år, blir det krevende for oss unge å planlegge langsiktig. Selv driver jeg med sau og ammeku i Vestfold, og mistet hele arealtilskuddet på gras over to år. Statsråden må ta med seg at mange arealer i dette landet ikke er egnet til annet enn gras, sier Thomas Pettersen ti lBondebladet. Han er en av fem kandidater til å bli Årets Unge Bonde 2018.

– Må se helheten i politikken

Kristiansund-bonde Åshild Torset trekker fram nødvendigheten av å se landbrukspolitikk og distriktspolitikk i sammenheng.

– Jeg opplever at vi er litt på stedet hvil i landbruket. Landbrukspolitikken må gå hånd i hånd med distriktspolitikken, men regjeringen vil skille de to. Jeg opplever at regjeringen generelt tar fra oss goder, vi som bor i distriktene, sier Torset, som driver med melk, frukt og bær.

Hun er klar på at det må være rom for alle i norsk landbruk.

– Vi som driver på Vestlandet kan ikke drive slik som bøndene sentralt på Østlandet. Hoksrud må fortelle næringa at han ønsker landbruk over hele landet, for plutselig kan vi være der at vi ikke har noe å drive med lenger. Vi må satse på mangfold, sier bonden, som overtok hjemgården i 2012.

Olav Høyheim Einan driver som ung bonde i Luster i Sogn og Fjordane. Også han trekker fram nødvendigheten av forutsigbarhet - både for eksisterende unge bønder og for unge som ønsker seg inn i landbruket.

– Hoksrud må bidra til å skape forutsigbare rammer, slik at bonden kan oppnå en stabil økonomi. Han må premiere oss som driver i vanskelige strøk. Vi som driver med sau, sliter jo også med markedsubalanse, da det ikke er noen styring i dette markedet. Men jeg er usikker på hva Hoksrud kan gjøre med det, sier Einan.

Selv om bøndene mener mye kan og må bli bedre i landrukspolitikken, setter de pris på å få møte landbruksministeren.

– Det viser jo at vi tas på alvor. Hyggelig er det også å ha blitt nominert til Årets Unge Bonde. Dette gir en "boost" - både for den nominerte, og dem rundt, sier Einan.

Annonse

Hoksrud lovet å ta med seg innspillene videre, og skrøt av de unge bøndenes iver og satsingsvilje.

– Dere er modige, som satser millioner av kroner på å trygge deres egne arbeidsplasser. Det står det respekt av, sa Hoksrud i sin tale til de 25 unge bøndene.

Sosial arena

Statsråden mener en kåring som Årets Unge Bonde er viktig for hele landbrukets omdømme.

– Her har vi unge folk som ønsker å satse, og det er veldig bra. Da kan andre unge se hvordan man kan lykkes. I tillegg gir Årets Unge Bonde muligheter for å bygge nettverk. Det er en god sosial arena for en yrkesgruppe hvor det er mye ensom jobbing, sier Hoksrud til Bondebladet i Østfold.

Hans forgjenger og partikollega Jon Georg Dale, trakk fram rekruttering av unge til landbruksnæringa som sin største fanesak allerede i sin første arbeidsdag i landbruksministerstolen. Finalistene i Årets Unge Bonde er spent på fortsettelsen under Hoksrud.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) så ut til å hygge seg i fjøset til økomelk-bonde Einar Kiserud i Spydeberg, som statsråden besøkte fredag. Foto: Anders Sandbu
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) så ut til å hygge seg i fjøset til økomelk-bonde Einar Kiserud i Spydeberg, som statsråden besøkte fredag. Foto: Anders Sandbu

Hoksrud: - Viktig satsingsområde

– Vil du prioritere dette feltet?

– Jeg er opptatt av å satse på rekruttering til næringa. I landbruket handler mye om å få tak i nok folk med den rette kompetansen. Vi ser en positiv utvikling i søkertallene til naturbruks- og landbruksutdanningene, og det er viktig.

– Samtidig opplever mange unge at terskelen for å kjøpe seg gårdsbruk er uoverstigelig høy. Er da stadige liberaliseringsforsøk innenfor konsesjonsregelverket veien å gå?

– Får vi noe mer liberalisering, kan det jo også bli en større verdi på eiendommer. En del tar ikke i bruk de gårdene som ligger der, og det skyldes også at de er for små. Innen skogbruket er det gjort noen liberaliseringer, og der ser vi jo flere positive utviklingstrekk nå, påpeker statsråden.

Lørdag får vi vite hvem som går av med seieren i Årets Unge Bonde, som i år arrangeres for niende gang. Siden oppstarten har over 2 600 norske bønder blitt nominert til prisen som oppfattes som svært viktig for rekruttering til landbruket.

Kriteriene er at bonden må være matprodusent, under 25 år, og "et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk". Kåringen er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald's Norge og Felleskjøpet Agri.

Neste artikkel

Spørsmålet som endret livet for Ane Sofie