Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hasvang Vaag: – Skulle gjerne kommet lenger

Nortura styrker sitt driftsresultat med 109 millioner fra 2018, men vurderer ikke resultatet som tilfredsstillende. Styreleder Trine Hasvang Vaag varsler fortsatt kamp mot «smådriftsulemper».

– Nortura blir sett på som den største aktøren i markedet, men vi driver med smådriftsulemper. Det er en utfordring vi må løse, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)
– Nortura blir sett på som den største aktøren i markedet, men vi driver med smådriftsulemper. Det er en utfordring vi må løse, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Norturas årsresultat for 2019 viser at enkelte piler nå peker i riktig retning for landets største kjøttkonsern. Driftsresultatet økte fra 88 millioner kroner i 2018 til 197 millioner i fjor. Resultatet før skatt endte med 110 millioner, opp 84 millioner. Omsetningen økte fra 23,5 til 23,7 milliarder.

Lønnsomhetsjaget fortsetter

Men ledelsen er ikke fornøyd med resultatene – mye på grunn av et svakt tredje tertial. Da endte driftsresultatet på minus ti millioner, hele 209 millioner svakere enn samme tertial i 2018.

Det skyldes både engangskostnader knyttet til omstilling, ilagte saksomkostninger etter tap i erstatningssaken mot Cowi, samt betydelig fall i både slakte- og skjærevolumet av rødt kjøtt.

– Vi leverer samlet sett et bedre resultat i 2019 enn før, men jeg er ikke tilfreds med siste tertial, og vi må fortsatt ha fullt fokus på lønnsomhet for selskapet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i en pressemelding.

– Vi øker resultatet med nær 90 millioner fra året før, og krabber oss stadig oppover fra kriseåret 2017. Men vi skulle gjerne ha kommet enda litt lenger og vært ordentlig solide, slik at vi kunne investert i det vi trenger, sier styreleder Trine Hasvang Vaag til Bondebladet.

Spoler vi tilbake til 2017, endte resultatet for året samlet på 70 millioner. Det var en nedgang på hele 391 millioner fra året før. Overgang til grossiststyrt distribusjon, ubalanse mellom råvare og etterspørsel, samt implementering av ny IT-plattform var hovedårsakene.

Vaag er i pressemeldingen klar på at 2019-resultatet «gjenspeiler behovet for å fortsatt kutte kostnader og bli mer konkurransedyktig».

– Betyr det at Nortura i 2020 vil gå inn for å avvikle enda flere slakterier rundt om i landet?

– Jeg kommer ikke til å si noe om det nå, men vi jobber fortløpende med å ta ned overkapasiteten. Nå er det gjennomføring av de vedtak vi alt har gjort, som er fremst i pannen. Men vi vurderer også hvilke andre tiltak vi skal gjøre, slik at vi styrker oss og får investert i merkevaren og anleggene våre. Vi må ha anlegg for å tjene penger. Det er viktig at vi kommer oss ovenpå og er solide.

Taper fortsatt til kjedenes EMV

Annonse

Det siste året ble krevende for Nortura på en rekke fronter. NRK Brennpunkts svært omtalte program «Griseindustriens hemmeligheter», medførte kritikk mot en samlet norsk kjøttproduksjon.

I tillegg har vegetarprodukter fått innpass i kjøleskapet til stadig flere nordmenn, og tre av ti nordmenn uttaler at de ønsker å redusere eget kjøttforbruk.

Markedsbalansen har svingt som en jojo innen flere av kjøttproduksjonene. På toppen av det hele kommer klimadebatten, og flere rapporter som alle peker på at kjøttproduksjonen og -forbruket må ned for at Norge skal oppnå vedtatte klimamål for 2021–2030.

Norturas hovedutfordring ligger imidlertid et annet sted, noe som også trekkes fram i årsmeldingen for 2019: «Den aller største utfordringen for Gilde og Prior er likevel kjedenes egne merkevarer (EMV) og konkurransen om hylleplass i butikken. I 2019 har EMV vunnet ytterligere markedsandeler, særlig på ubearbeidet kjøtt», skriver Nortura.

Det er i all hovedsak Gilde som sliter: Her har de aller fleste varegrupper opplevd fallende markedsandeler i 2019. Unntakene er dypfryst bearbeidet kjøtt, spekepølse og spekemat. Innen Prior, ble det derimot økte andeler overalt, utenom ferske deiger/farser.

– EMV-tap er jo ingen direkte ny utfordring. Har dere noen konkret plan for å løse opp i denne floken?

– Selvsagt legger vi en konkret plan for det. Jeg kan ikke fortelle hva den planen går ut på, men det er ingen tvil om at dette handler om konkurransekraft. Vi må få ned kostnadene våre, for vi kan ikke ligge med høyere kostnader. Da blir varene for dyre, og da taper vi terreng. Vi må også investere i merkevarene våre, og da må vi ha et resultat som muliggjør det, påpeker hun.

160 mill. innspart

Vaag legger til at konsernet vil bruke det bedrede 2019-resultatet til nettopp å investere i Norturas egne merkevarer, men også til å «gjøre tiltak for å være tilstrekkelig kostnadseffektive».

For noen år tilbake igangsatte Nortura et stort forbedringsprogram. Hittil har programmet gitt positive resultateffekter på rundt 160 millioner. Blant annet har selskapet redusert svinnrelaterte kostnader med nær 40 prosent.

– Det er forbedringer gjennom tiltaksprogrammet som redder Nortura fra å være konkurs i dag?

– Om vi ikke hadde gjort alle de grepene vi har gjort de siste ti-femten åra, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Om vi nå hadde vært konkurs eller ikke, vet jeg ikke. Men situasjonen hadde vært mer dramatisk. I løpet av de siste ti åra, har vi betalt 800 millioner i gjeld. Det gir en bedre balanse.

Neste artikkel

Krever tydeligere retningslinjer om arbeidskraft