Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hard vinter for EUs melkebønder

EUs melkebønder går i minus hver måned. Nå forventer de at fôrkostnadene deres vil stige på grunn av tørkesommeren.

Det er tøffe tider for mange melkebønder i EU. Bildet er fra gården til Peter Karim, som driver melkeproduksjon og biogassproduksjon i Jütebog, en times kjøring fra Berlin. Foto: Anders Sandbu
Det er tøffe tider for mange melkebønder i EU. Bildet er fra gården til Peter Karim, som driver melkeproduksjon og biogassproduksjon i Jütebog, en times kjøring fra Berlin. Foto: Anders Sandbu

Det er dårlig butikk å være melkeprodusent i Frankrike, Tyskland, Danmark, Belgia, Luxembourg og Nederland.

Ifølge den nyeste studien til the Bureau for Rural Sociology and Agriculture, var den gjennomsnittlige produksjonskostnaden for melk i disse seks landene i perioden 2013–2017 mellom 41 og 46 cent.

Prisene produsentene fikk i denne perioden, var derimot i gjennomsnitt mellom 32 og 35 cent.

Det var kun disse seks landene som var med i undersøkelsen.

– Europeiske melkeprodusenter går i minus hver måned, sier studiens forfatter, Dr. Karin Jürgens.

– Hvis dette ikke blir løst, vil det bli vanskeligere og vanskeligere for melkebønder – både store og små – å fortsette å produsere i Europa, sier hun i en pressemelding fra European Milk Board (EMB).

Selv i såkalte «gode år» er prisene permanent under produksjonskostnadene, skriver EMB der.

Lever på inntekter utenfra

Erwin Schöpges er melkeprodusent i Øst-Belgia og president i EMB.

– Vi melkeprodusenter får ikke engang dekt de påløpte produksjonskostnadene våre – glem å få godtgjørelse for arbeidet vårt, sier han.

Annonse

– Vi kan bare holde gårdene i live takket være inntekt fra aktiviteter utenfor landbruket, sier Schöpges.

Nå forventer europeiske melkeprodusenter at kostnadene deres vil stige denne vinteren, på grunn av fôrmangelen tørken har skapt.

– Tøffe tider er foran oss, siden melkeprisene fortsetter å være lave, sier Schöpges.

Ønsker politiske endringer

Johannes Pfaller er melkebonde sør i Tyskland og medlem av EMBs hovedstyre. Han kan ikke se at produksjonskostnadene og melkeprisen bonden får, kommer til å møtes, heller ikke på mellomlang sikt.

– Melkeprisene er langt fra å dekke produksjonskostnadene våre. I tillegg kommer prisen på fôr til å øke den kommende vinteren, på grunn avlingssvikten tørken forårsaket, sier han.

Derfor er det nå enda viktigere enn før å legge et fundament for et stabilt melkemarked som en del av reformen av EUs felles landbrukspolitikk, CAP, mener Pfaller.

Subsidiene er trukket fra

I produksjonskostnaden på 41–46 cent er det regnet inn en inntekt til bonden. Men subsidiene er trukket fra.

Inntekter fra kjøttsalg er også trukket fra.

Kostnadene for areal og kapital er derimot ikke med i regnestykket.

Neste artikkel

Import fra Storbritannia 2021