Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har testet 33 000 hjortedyr for skrantesjuke

Høy aktivitet under fjorårets prøvetakingsprogram for skrantesjuke.

Prøvetakingen av hjortedyr har vært svært omfattende i kjølvannet av nedskytingen. Bildet er fra uttaket av villrein den første dagen av statens felling, november 2017. Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Prøvetakingen av hjortedyr har vært svært omfattende i kjølvannet av nedskytingen. Bildet er fra uttaket av villrein den første dagen av statens felling, november 2017. Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Store ressurser er brukt på å minimere faren for smittespredning, siden skrantesjuke – eller Chronic Wasting Disease – først ble oppdaget i Norge i 2016. Ikke minst ble 2018 et aktivt år for dem som jobber med kartlegging. Veterinærinstituttet analyserte i fjor over 33 000 prøver fra hjortedyr for skrantesjuke, melder instituttet på sine hjemmesider fredag.

2018 var også året da seks villrein – alle i Nordfjella sone 1 – fikk påvist skrantesjuke av den klassiske, smittsomme typen.

Én elg i Flesberg i Burskerud fikk påvist såkalt atypisk skrantesjuke (NOR16CWD), som antas å kunne oppstå spontant hos eldre dyr.

Annonse

Skal reetableres etter fem år

Planen er å reetablere rein i Nordfjella sone 1, etter den omfattende nedslaktingen som har skjedd her. Men først skal det være en «brakkleggingsperiode» på minst fem år.

På grunn av nærheten til sone 1, står Nordfjella sone 2 i en særstilling for å avklare smittestatus. Myndighetene har i sin reetableringsplan satt som et premiss at sone 2 må være friskmeldt, før det kan overføres villrein til sone 1.

Forskere ved Veterinærinstituttet har beregnet at det er om lag 64 prosent sannsynlighet for at Nordfjella Sone 2 er fri for skrantesjuke og rundt 67 prosent for at Hardangervidda er fri etter jakta i 2018.

All villrein i Nordfjella sone 1 er blitt utryddet. Den intense jakten – som høstet svært delte reaksjoner – foregikk i perioden november 2017 til februar 2018. I alt 1385 villrein ble felt i denne perioden, hvorav skrantesjuke ble oppdaget hos 17 dyr.

Neste artikkel

Nytt tilfelle av skrantesjuke hos elg