Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har framtidstro tross lavere salg og røde tall

Nortura har hittil i år et underskudd på 135 millioner. Konsernsjefen ser likevel positive trender bakenfor svakere salg, vedvarende markedsubalanse og ringvirkninger av tørkesommeren.

Det arbeides godt i Nortura, og konsernsjef Arne Kristian Kolberg er optimist. – Jeg ser en aktiv eierorganisasjon som vil ha raskere resultater, sier Kolberg.
Det arbeides godt i Nortura, og konsernsjef Arne Kristian Kolberg er optimist. – Jeg ser en aktiv eierorganisasjon som vil ha raskere resultater, sier Kolberg.

Nortura la sist uke fram resultatet for årets andre tertial. Tallene er dyster lesning for ledelsen, så vel som Norturas 18 000 eiere.

Resultatet før skatt endte på 9 millioner i minus. Det er 42 millioner svakere enn på samme tid i fjor – eksklusive omstillingskostnader på 96 millioner kroner.

Driftsinntektene i perioden falt med 0,4 prosent og endte på 7,5 milliarder. Merkevaresalget har også falt, og har bidratt til en nedgang i morselskapets omsetning på 1,7 prosent. Totalt underskudd hittil i år, ligger på 135 millioner.

På toppen av det hele kommer den vedvarende markedsubalansen på de fleste kjøttslag, samt store negative ringvirkninger etter sommerens ekstremtørke. Nortura og konsernsjef Arne Kristian Kolberg har med andre ord nok å ta tak i for tiden

– Men jeg er definitivt optimistisk på vegne av Norturas framtid. Og det er jeg på grunn av det forbedringsarbeidet som skjer i industrien vår. Her ser jeg fortsatt gode takter. Vi tar i bruk mer kompetanse i form av hodekraft, og vi jobber med smart industri som vi begynner å se tydelige spor av. Vi har også en offensiv salgsorganisasjon, sier Kolberg til Bondebladet.

– Skjønner eiernes utålmodighet

Et pågående forbedringsprogram med en rekke tiltak, skal som tidligere omtalt gi en total innsparing på 700 millioner. Blant tiltakene er å fjerne 300 ansatte (20 prosent av staben) i perioden 2018-2020.

Programmet skal gi et gjenreist Nortura, der resultatet er tilbake på det gode 2016-nivået i 2020. Men er selskapets bondeeiere villige til å vente i tre år?

– Jeg opplever at våre eiere er utålmodige. Jeg ser en aktiv eierorganisasjon som vil ha raskere resultater. Nortura har særdeles ansvarlige eiere, og de tenker langsiktig. De har et bilde av en organisasjon som er sterk, lønnsom og ansvarlig. Og de er opptatt av at vi gjør langsiktige tiltak og grep, i stedet for ekstremt kortsiktige tiltak som nok kan bedre resultatene nå, men som vil ødelegge på lang sikt, sier konsernsjefen.

Han har forståelse for at mange bønder, ikke minst på sosiale medier, stiller spørsmålstegn ved hvordan det egentlig står til med økonomistyringen i landets desidert største kjøttkonsern.

– Ja, jeg skjønner irritasjonen og frustrasjonen. Med de resultatene vi har nå, leverer vi ikke i tråd med de ambisjonene som gjelder for selskapet, sier Kolberg.

Annonse

Sviktende salg – særlig hos Coop

Sviktende salg i de store dagligvarekjedene, er en hovedårsak til det svake resultatet – som for øvrig var forventet av Nortura-ledelsen. I volum, var Norturas totalsalg på 80 millioner kilo i årets andre tertial. På samme tid i fjor, lå Nortura på 81 millioner kilo totalt.

– I årets andre tertial har det vært svakest salgsutvikling på våre produkter hos Coop. Men vi er i en konstruktiv dialog med kjeden.

Coop har valgt å selge andre produkter enn Norturas Gilde-produkter i butikk.

– Vi ser at kundene i stadig større grad velger Coops egne merkevarer, både fordi de er billigere og fordi de nå ansees å ha like god kvalitet. Vi fikk flest medaljer i norgesmesterskapet for kjøtt, så det sier noe om utviklingen, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis til Nationen.

Kolberg konstaterer at det hver eneste dag er knallhard konkurranse om å vinne forbrukernes gunst.

– Vi må bare erkjenne at flere forbrukere velger kjedenes emv-produkter (egne merkevarer) snarere enn Gildeprodukter. Vi møter den utviklingen ved å jobbe for enda bedre innhold i Gildekonseptet, sier Norturas konsernsjef.

Forbedret distribusjon

Da Kolberg i februar la fram årsresultatet for 2017 (på 70 millioner – ned med 391 millioner fra 2016), uttalte han følgende:

– Jeg er fryktelig skuffet, men ikke slagen. Nortura har klare ambisjoner om å komme tilbake igjen.

Det utsagnet står han fortsatt inne for. I 2017 handlet mye av problemene om overgangen til en grossiststyrt distribusjonsmodell. Hele forretningsdriften ble lagt om, og det har fått følger også utover i 2018. Men etter årets første tertial, konstaterer han flere forbedringer i distribusjonen.

– Det har vært planlagt at vi kommer til å ha en svak utvikling både i årets første og andre tertial. Men forbedringsprogrammet begynner nå å slå positivt ut. Vi veksler ut gammel med ny drift, noe som er krevende. Men det som var krevende i 2017, er i stor grad kommet på plass nå, sier han.

Kolberg gleder seg også over at Nortura hittil i år har en salgsvekst i storkjøkkenmarkedet på 4,3 prosent. I denne kanalen vokser salget av kylling og egg, mens salget av ferdigmat og pølser faller noe.

Les mer i Bondebladet nummer 44.

Neste artikkel

Hivju, Nortura og sauen