Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Halvveis på vei til skogvernmålet

Per januar 2019, er 5800 kvadratkilometer skog vernet i Norge.

10 prosent-målet innebærer at rundt 12 200 kvadratkilometer skog skal vernes i Norge. Foto: Arne Steffensen

Målet om 10 prosent vern av skogen, er videreført i den nye Granavolden-plattformen. Vernet skal fortsatt skje gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer.

Sps Geir Pollestad har etterspurt hvor mye skog som må vernes i Norge for å nå dette målet. Nå foreligger svaret fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). 12 200 kvadratkilometer må vernes.

Hvor langt har så regjeringen kommet i løypa? Litt under halvveis, viser den siste statusen. Per januar 2019, er om lag 5800 kvadratkilometer skog vernet. Følgelig gjenstå om lag 6400 kvadratkilometer skog.

Statsråden påpeker at tempoet i skogvernet imidlertid har økt betraktelig de siste årene.

Annonse

– Opptrappingen har i stor grad skjedd gjennom budsjettavtaler mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp. Mens det fra 2002 til 2012 var bevilget mellom 100 og 200 millioner kroner årlig, har det siden 2013 gradvis økt. Siden 2017 har bevilgningen vært på over 400 millioner årlig, skriver statsråden.

Pollestad, som leder Stortingets næringskomité, påpeker overfor NTB at tallene viser at regjeringen har planer om å verne «enorme mengder skog». Selv mener han skogen i et klima- og næringsperspektiv bør brukes – ikke vernes.

– Sp frykter at dette vil gå ut over mulighetene til å drive skogdrift i Norge. Det er vanskelig å se hvordan man skal greie å verne så mye uten at også produktiv skog må omfattes, sier Pollestad til NTB.

Neste artikkel

Mener Elvestuen er "inhabil" etter ulve-kosing