Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grensehandelen falt med 88 prosent i fjor

Nordmenn brukte i 2020 mindre penger på grensehandel enn SSB har registrert brukt i noen av enkeltkvartalene de siste ti åra.

Mens nordmenn i 2019 grensehandlet for litt over 16 milliarder, var grensehandelen nede i snaut 2 milliarder i fjor. Foto: Mostphotos
Mens nordmenn i 2019 grensehandlet for litt over 16 milliarder, var grensehandelen nede i snaut 2 milliarder i fjor. Foto: Mostphotos

Strenge reiserestriksjoner i store deler av 2020 satte en stopper for nordmenns grensehandel. Sammenlignet med rekordåret 2019, dro vi på 8 millioner færre dagsturer til utlandet.

Mens nordmenn i 2019 grensehandlet for litt over 16 milliarder, var grensehandelen nede i snaut 2 milliarder i fjor. Det tilsvarer en nedgang på hele 88 prosent, viser helt ferske tall fra SSB.

– Beløpet er mindre enn vi har brukt på grensehandling hvert eneste enkeltkvartal de siste ti årene, sier rådgiver Guro Henriksen i SSB fredag.

Hovedårsaken er naturligvis at fjoråret var preget av strenge reiserestriksjoner fra midten av mars. Sverige har tidligere meldt om enorme tap i grensehandelen under pandemien.

– Selv om det ble lettet noe på reiserestriksjonene i kortere perioder i løpet av sommeren, ble grensehandel som aktivitet mer eller mindre borte for nordmenn flest i 2020. At vi ikke har hatt mulighet for å handle over grensene ser vi tydelig i detaljhandelen, hvor det ble satt flere rekorder gjennom fjoråret, sier Guro Henriksen.

Tall fra detaljomsetningsindeksen viser at mange brukte penger i Norge isteden. Omsetningsvolumet for detaljhandelen samlet økte med 7,7 prosent fra 2019 til 2020, og det var særlig veksten i dagligvarebutikker som stod for økningen.

De få dagsturene som likevel ble gjennomført, gikk til de samme stedene som vanlig. Flest turer - litt under halvparten av dagsturene - gikk til Strömstad. Denne andelen har holdt seg noenlunde stabilt de siste ti årene. Det var en liten nedgang å spore på både reiser og handlebeløp til Charlottenberg og Töcksfors, og en liten oppgang til andre steder i Sverige.

Tallene viser imidlertid tydelig at Sverige fortsatt var nordmenns foretrukne destinasjon for dagsturer i 2020. Mindre enn én av ti reiser ble foretatt til andre land.

Neste artikkel

92,6 milliarder i handelsoverskudd i april