Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

God framgang for Felleskjøpet

Omsetningen i Felleskjøpet Agri endte på 3 856 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på 7,7 prosent fra samme periode i fjor. Hittil i år er driftsresultatet 609,5 millioner kroner.

Driftsresultatet i kvartalet endte på 74,8 millioner kroner, det er en økning fra -32,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Bildet er fra FK Agri ved Holstad i Ås. (Foto: Karl Erik Berge)
Driftsresultatet i kvartalet endte på 74,8 millioner kroner, det er en økning fra -32,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Bildet er fra FK Agri ved Holstad i Ås. (Foto: Karl Erik Berge)

Konsernets omsetning hittil i år øker med 936,9 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor og ender på 12 959 millioner kroner, skriver FK Agri.

Mesteparten av omsetningsøkningen kommer fra Detaljhandel i begge land, Landbruk og Cernova, men også de fleste andre deler av Felleskjøpet opplever vekst i perioden.

I tillegg til underliggende omsetningsvekst i den svenske delen av konsernet, gir valutaeffekter en ytterligere omsetningsøkning målt i norske kroner.

Driftsresultatet i kvartalet endte på 74,8 millioner kroner, det er en økning fra -32,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Hittil i år er driftsresultatet 609,5 millioner kroner, opp fra 338,7 millioner kroner i samme periode 2019.

God drift og godt salg

Annonse

Den positive utviklingen kommer fra omsetningsøkning, god drift gjennom koronatiden, samt forbedringsprogram og god kostnadskontroll, skriver FK Agri.

– Felleskjøpet fortsetter resultatfremgangen fra tidligere i år, og kan se tilbake på et kvartal med høy aktivitet og økende omsetning, sammenlignet med fjoråret. Tredje kvartal er også en tid som setter organisasjonen på prøve når bonden skal levere årets kornavlinger i løpet av noen hektiske måneder. Totalt sett har det vært en god kornhøst for landets bønder selv om det i Trøndelag har vært krevende værforhold. God drift har gjort at vi har håndtert kornhøsten godt, samtidig som øvrig salg har vært høyt, sier Terje Johansen, konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Svekket norsk krone

Konsernets resultat før skatt hittil i år ender på 414,5 millioner kroner, noe som er 183,1 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2019. Svekkelsen av den norske kronen gjennom året påvirker så langt resultatet negativt med 45,8 millioner kroner.

Landbruksdivisjonen har hittil i år et resultat før skatt som ligger 41,7 millioner kroner foran fjoråret. Landbruksdivisjonen var i 2019 negativt påvirket av tørkesommeren 2018.

Datterselskapene i konsernene Cernova og Nelson Garden ligger henholdsvis 20,2 millioner og 18,8 millioner kroner foran fjorårets resultat før skatt.

Neste artikkel

Fem krav fra Bondelaget inn i årets valgkamp