Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjennomgående gode kornavlinger – men krise i Trøndelag

Felleskjøpet forventer at kornavlingene i 2020-21 blir 6 prosent over snittet for de siste fem åra.

Opp: Felleskjøpet har justert opp kornprognosen med 48 000 tonn siden august. Det er 6 prosent over snittet de siste fem åra. Foto: Anders Sandbu
Opp: Felleskjøpet har justert opp kornprognosen med 48 000 tonn siden august. Det er 6 prosent over snittet de siste fem åra. Foto: Anders Sandbu

Felleskjøpet slapp mandag en ny og oppjustert prognose for kornsesongen 2020–21. Den første prognosen, i sommer, viste en kornavling på nesten 1,2 millioner tonn. I den siste prognosen er forventet korntilgang til industrien justert opp med 48 000 tonn siden august. Det er 6 prosent over snittet de siste fem åra. Oppjustert er også forventet forbruk av kraftfôr. Årsaken er primært forventning om økt melkeproduksjon.

Gjennomgående godt – men krise i Trøndelag

Tilgangen tilsier avlinger over et normalår. Felleskjøpet melder at det nå ligger an til høyere matandel enn normalt i årets hvete. Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som Felleskjøpet innhenter anslagene fra, melder i hovedsak om gode forhold både i Øst, i Buskerud og Telemark, og i Innlandet.

"Det har vært svært gode innhøstingsforhold, og kvaliteten på kornet er bra", skriver NLR Øst, avdeling Østaker.

Annonse

"Tørre avlinger med god kvalitet er en gjennomgangstone hos de vi snakker med. Så godt som hele arealet er høstet i Innlandet", skriver NLR Innlandet Blæstad.

Det store unntaket er Trøndelag. Der er det tilnærmet krise mange steder.

"Det er høstet en svært liten andel av årets korn til nå, og foreløpig er det de tynneste og tidligste april-sådde åkrene som er tatt", skriver NLR Trøndelag (Sør). Samtidig står det igjen en god del frodige åkre med bra avlingspotensial. Men: "Noen av åkrene vil nok bli tvangsmodnet med glyfosat etter Mattilsynets dispensasjon. Med så stor andel av avlinga stående igjen på rot, er det knyttet stor usikkerhet til sesongens avling som til slutt kommer i hus", skriver avdelingen videre.

Neste artikkel

Godvær redder trønderkornet