Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Geno vil avle fram klimaku

Nå skal NRF bli klimaku. Geno vil avle på kyrne som slipper ut minst metangass, og som samtidig er både sunne og fruktbare og produserer godt.

    Hightechfjøs: Geno vil finne kyr som har egenskaper med lave gassutslipp og avle videre på disse. – Det blir viktig å forbedre alle egenskaper vi kan gjennom moderne avlsarbeid, sier adm. dir. Sverre Bjørnstad i Geno (t.h.). Her sammen med Lars Opsal, nestleder i Hedmark Bondelag og en av partnerne i Bjørgeberget Samdrift i Brumunddal. Foto: Geir Olsen
Hightechfjøs: Geno vil finne kyr som har egenskaper med lave gassutslipp og avle videre på disse. – Det blir viktig å forbedre alle egenskaper vi kan gjennom moderne avlsarbeid, sier adm. dir. Sverre Bjørnstad i Geno (t.h.). Her sammen med Lars Opsal, nestleder i Hedmark Bondelag og en av partnerne i Bjørgeberget Samdrift i Brumunddal. Foto: Geir Olsen

Avl er kontinuerlig forbedringsarbeid. Ei effektiv ku er ei ressursbesparende ku, og moderne avlsarbeid kan gi viktige bidrag til å nå målsettingen om redusert klimagassutslipp og bærekraftig utvikling.

Prosjektleder Sverre Lang-Ree i Geno skal forske på egenskaper for å oppnå mindre utslipp gjennom prosjektet «Hightechfjøs».

Måler utslipp

– Vi må finne metodikk for å måle utslipp. Dette er nybrottsarbeid for hvordan vi skal jobbe med avl i framtida. Det finnes maskiner som kan måle hvor mye metan det er i pusten og rapet til kua. Disse registreringene må vi ta tilbake i avlsarbeidet. Fôrutnyttelse er også viktig, og vi tror det er noe genetikk her. Det går på forskjellige arvelige egenskaper for hvordan kuene bryter ned fôret, og gasser som kommer ut. Det handler om driftsformen som en totalpakke, sier Sverre Lang-Ree.

– I og med at landbruket, og storfe spesielt, har et stort potensial for å redusere utslipp av klimagasser, er det mulig å gjøre en forskjell. Storsamfunnet og forbrukerne er opptatt av dette, legger han til.

Starter i to fjøs

Prosjektet Hightechfjøs har fått finansiering over jordbruksavtalen med 15,5 millioner kroner. Geno stiller opp med et tilsvarende beløp, og vil kjøpe utstyret som skal til for å måle utslipp av metangass fra kyr. Hensikten er å finne kyr som har egenskaper med lave gassutslipp og avle videre på disse.

Avlsspesialistene skal også lete etter andre interessante data som det i dag ikke avles for, og forbedre kjente egenskaper ved bruk av ny teknologi.

– Når starter prosjektet?

– Vi vil snart sette inn teknologi for å måle utslipp, og det første året starter vi i to fjøs for å se om utstyret fungerer. Vi vil se når resultatene er sikre og nøyaktige nok, hva vi har behov for av data, og vurdere det opp mot kostnader. Så kan vi begynne å bruke utstyret i større skala.

Del av avlsmålet

– Nyutviklede produkter blir som regel billigere på sikt, og det ideelle for Geno og landbruket hadde vært om bonden kunne krysse av for måleutstyr når han anskaffer ny robot. Etter hvert vil det stå i alle fjøs, sier Lang-Ree.

Annonse

Alt som kan puttes på av måleutstyr er viktig, mener prosjektlederen.

– Den som har mest nøyaktige måleresultater blir vinneren i framtida. Registrering av gassutslipp kan tas inn som en del av avlsmålet, og kombineres med alle de klassiske avlsverktøyene, sier han.

Dokumentere utslipp

– Hvorfor er det viktig for bonden at utslipp av metangass fra storfe reduseres?

– Landbruket står for en ikke uvesentlig andel av utslippene. Dette kan vi påvirke i positiv retning, med økt goodwill fra storsamfunnet som resultat. Økonomisk kan det bli betydningsfullt hvis myndighetene innfører klimakvoter, da blir det viktig å dokumentere reduserte utslipp.

– Temaet får mer fokus for hver dag, og for Geno vil reduserte utslipp av metangass være et fortrinn for ytterligere utbredelse av genetikken i NRF-kua. Det er forretningsmessig interessant, sier Lang-Ree, og minner om at Geno eksporterer NRF-sæd til over 30 land, sier Lang-Ree.

Kombinerer melk og kjøtt

Utfordringen er å kombinere behovet for økt matproduksjon med redusert utslipp. Produksjon via drøvtyggere er avgjørende for å utnytte over 60 prosent av det norske landbruksarealet.

– Hovedårsaken til at produksjonen av norsk storfekjøtt har lavt klimaavtrykk sammenlignet med importkjøtt, er effektiv produksjon, god dyrehelse, og at over 70 prosent av storfekjøttet produseres i kombinasjon med melkeproduksjon eller har melkeku som mor til kalven, sier adm. dir. Sverre Bjørnstad i Geno i en pressemelding.

Utnytter grovfôrarealene

I kombinasjon med melk, er storfekjøtt produsert på ammekyr viktig for å dekke det nasjonale markedet, mener Genodirektøren.

– I tillegg er kjøttfe viktig for å utnytte utmarksbeite og vedlikeholde kulturlandskapet. Alt storfe er viktig for å utnytte grovfôrarealene.

– Den kombinerte melk- og storfekjøttproduksjonen på NRF er avgjørende for å beholde et lavere klimautslipp og for å ha en kostnadseffektiv storfekjøttproduksjon. Da blir det viktig å forbedre alle egenskaper vi kan gjennom moderne avlsarbeid, sier Bjørnstad.

Neste artikkel

Økt press på Borch og Vestre