Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går inn for gjenvalg av Anne Jødahl Skuterud

Anne Jødahl Skuterud er innstilt for gjenvalg som styreleder i Felleskjøpet Agri. Skuterud ble valgt som styreleder første gang i 2016, og går dermed mot sin sjette periode som styreleder.

Valgkomiteen har vektlagt kontinuitet for å sikre fremdrift på viktige investeringer og større prosjekter som pågår i selskapet, samtidig som nyrekruttering skal sikre ny kompetanse inn i styret.

– Valgkomiteen er svært fornøyd med at Skuterud har takket ja til en ny periode som styreleder, slik at den gode jobben som gjøres kan videreføres. Styret som er innstilt for valg kjenner driften og utfordringene i konsernet svært godt, samtidig som de er godt «jorda» til både dyrka mark og fjøsgulv i hele Norge. Vi ønsker viktig kontinuitet i styrearbeidet, men ser også fremover i tid med denne innstillingen, sier leder av valgkomiteen Åge Morten Stavran.

Annonse

Sveinung Halbjørhus innstilles for en ny periode som nestleder, mens Wenche Ytterli går ut av styret. Ytterli har takket nei til videre verv etter over ti år som styremedlem i FK Møre og Romsdal, og FK Agri etter fusjonen i 2015.

Som nytt styremedlem innstilles Grim Erik Gillestad fra Sunnfjord. Gillestad er melkeprodusent og har bred erfaring innenfor landbruket som ansatt både i Tine og FK Agri.

Neste artikkel

– Kjedemakta og sentralisering må tøyles