Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylkesledere frykter for svinenæringa i Nord-Norge

At Nordland og Troms skal være med å regulere ned en allerede sviktende produksjon i nord, ser vi på med stor bekymring. Det skriver Ståle Nordmo og Olav Thomassen.

Utkjøpsordninga er frivillig og etableres for å kunne ta ut ca 6–7 prosent av svineproduksjonen, tilsvarende 4 000 avlspurker. Foto: Øystein Heggdal
Utkjøpsordninga er frivillig og etableres for å kunne ta ut ca 6–7 prosent av svineproduksjonen, tilsvarende 4 000 avlspurker. Foto: Øystein Heggdal

De to er ledere i henholdsvis Nordland og Troms Bondelag.

– Vi er enige i at tiltak må iverksettes, og vi ser nødvendigheten med en regulering av svineproduksjonen. Dette må til for å balansere produksjon med etterspørsel, og på den måten bedre økonomien til svineprodusentene, skriver de to i en pressemelding.

De to fylkeslederne mener det er stor fare for at utkjøpsordningen kan føre til at svinemiljøet i nord, og en sårbar slakteristruktur, blir skadelidende.

– Slakteriene i Nordland og Troms har allerede en nedgang i tilførsel av svin. En tilførsel som de er avhengige av for å ha en jevn helårsdrift, holde produksjonen og effektiviteten oppe, og de totale kostnadene nede. Å benytte utkjøpsordningen i våre fylker, vil ikke være til hjelp for å opprettholde eller øke en høyest nødvendig tilførsel, skriver Ståle Nordmo og Olav Thomassen.

16 000 kroner pr. avlspurke

Annonse

Utkjøpsordninga, som omsetningsrådet nå har sagt ja til, er frivillig og etableres for å kunne ta ut ca 6–7 prosent av svineproduksjonen, tilsvarende 4 000 avlspurker.

Det gis kompensasjon på 16 000 kroner pr. avlspurke. Kostnaden av tiltaket finansieres av næringa selv gjennom omsetningsavgiften på svinekjøtt.

Eier/driver må i tillegg avvikle enhver form for produksjon av gris de neste sju år.

Viktig for distrikslandbruket

– Vi kan ikke tillate oss selv å se at den viktige distriktsgrisen blir borte fra Nordland og Troms. Vi vil oppfordre svineprodusenter i våre fylker om å ha disse momentene med seg i sine vurderinger. Grisen er viktig for landbruket i nord og er med å gi begrepet "Landbruk over hele landet" en reell mening, sier de to fylkeslederne.

Neste artikkel

Ingen koronapakke til landbruket