Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter stillstand i landbrukspolitikken

Regjeringsplattformen legger ikke opp til en opptrapping av politikken på sentrale landbruksområder, mener Aps Nils Kristen Sandtrøen.

Aps landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, mener den nye regjeringsplattformen ikke legger opp til en offensiv utnyttelse av norske naturressurser, økt selvforsyning eller økt beitebruk. Foto: Anders Sandbu
Aps landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, mener den nye regjeringsplattformen ikke legger opp til en offensiv utnyttelse av norske naturressurser, økt selvforsyning eller økt beitebruk. Foto: Anders Sandbu

Mens bondeorganisasjonene er tålelig fornøyd med Granavolden-erklæringens landbruksdel, er opposisjonen på Stortinget mer kritisk. Aps landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, forventet mer med tanke på de mange og store utfordringene primærnæringa står overfor.

Bekymret for ressursutnyttelsen

– Egentlig er det flertall på Stortinget for å trappe opp jordbrukspolitikken i Norge, sørge for en offensiv forbedring av den norske matproduksjonen med jordbruk over hele landet, og ikke minst en opprusting av produksjonsgrunnlaget. Men det som kreves for å øke selvforsyningen, beitebruken og verdiskapingen på norske ressurser, er hoppet over i regjeringsplattformen, sier Sandtrøen til Bondebladet.

Han mener konsekvensen fort kan bli en stillstand i norsk landbrukspolitikk.

– Faren er stillstand, ved at politikken fra Sylvi Listhaugs tid fortsatt vil ligge der – og at vi i stedet for en offensiv bruk av norske naturressurser vil se en høy gjeldsutvikling i landbruket, påpeker Sandtrøen, som sitter i Stortingets næringskomité.

I plattformen, er selve bærebjelkene i norsk jordbrukspolitikk bevart. Regjeringen skriver eksempelvis at «et velfungerende og forutsigbart importvern for landbruksprodukter er en forutsetning for å kunne opprettholde et landbruk over hele landet og øke matproduksjonen». Regjeringen skriver også at konsesjonsgrensen for svin og fjørfe ikke skal settes høyere enn i dag, og at den skal bidra til å sikre geografisk spredt produksjon. Men konsesjonsøkningen under Listhaug, reverseres ikke.

Annonse

Bondeorganisasjonene er fornøyd med at disse pilarene er bevart, men opposisjonen mener ambisjonsnivået burde ha vært lagt høyere enn som så.

Melkekvoter og beredskap

– En konkret sak som den veldig kraftige prisøkningen på melkekvoter, haster det å gjøre noe med. Imidlertid er ikke dette adressert i plattformen. Her må den nye landbruksministeren, KrFs Olaug Bollestad, ta noen kamper med Høyre og Frp for å sikre en bedre forståelse av hva som skal til. Det trengs en offensiv kurs, sier Aps landbrukspolitiske talsperson.

Han stusser også over at beredskapslagring av korn ikke er nevnt i plattformen, særlig med tanke på fjorårets ekstremtørke – med påfølgende avlingsskader og fôrkrise for husdyrprodusenter over hele Sør-Norge. Totalregninga for norsk landbruk ventes å ligge på 5-6 milliarder kroner.

– Både for KrF og ikke minst for folk i landet vårt, gjør regjeringen klokt i å samarbeide bredt med Stortinget og sørge for at vi nå faktisk får forsterket jordbruket – og at det ikke blir stillstand.

Les mer om opposisjonsens krav og forventninger i neste Bondebladet!

Neste artikkel

Regjeringa dropper dobbel mottaksplikt på kjøtt