Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frp villig til oppvaskmøte med Elvestuen

Skulle Elvestuen i høst/vinter si nei til lisensfelling inne i ulvesonen, vil Frp ta grep.

Det understreket Frps stortingsrepresentant Gisle Saudland under en rovviltdebatt i Oslo tirsdag. Debatten ble holdt som en del av et todagers beiteseminar i regi av Bondelaget, Småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit.

Beredt på oppvaskmøte

– Hva gjør vi om klima- og miljøminister Ola Elvestuen nå sier nei (til lisensfelling i ulvesonen, journ.anm.)? Da hans forgjenger Vidar Helgesen traff sitt ulvevedtak, innkalte vi ham til oppvaskmøte – fordi vi var uenige. Vi vil gjøre det samme overfor Elvestuen, om vi skulle være uenige i det han måtte komme fram til, sa Saudland.

Som kjent ble det furore og store fakkeltog i hovedstaden etter at Helgesen vinteren 2017 trosset rovviltnemndene i Hedmarks råd om å skyte hele Slettåsflokken. Helgesen ville imidlertid ta ut to andre flokker.

Sp har vært klar på at den store testen for regjeringen på rovviltfeltet, blir om Klima- og miljødepartementet høsten/vinteren 2018 vil være villig til å ta ut en kvote på lisensfelling i og utenfor sonen som gjør at man kommer ned på bestandsmål. På ulv, har bestanden over tid vært den dobbelte av hva Stortinget har bestemt: 10,5 mot et bestandsmål på 4-6 årlige familiegrupper.

– Om det ikke tas ut en slik kvote, tror jeg denne regjeringen vil møte et stort bråk i løpet av vinteren, sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad under et ulveseminar i ulvesonen – nærmere bestemt Elverum – tidligere i høst.

Frp på Stortinget hadde helst sett at det ikke var noen ulvesone i første omgang, og stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen har i senere tid påpekt at Frp sågar ønsker et nytt rovviltforlik. Spørsmålet er hvor realistisk det er. Men partiet har allerede innkalt partiene på Stortinget til en samling der evaluering og eventuell revidering av rovviltforliket av 2011 blir et tema.

– Frp har også tatt til orde for å flytte rovviltforvaltning til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Det har vi dessverre ikke fått gehør for, men vi mener at LMD må få mer å si på dette feltet, sa Gisle Sauland under debatten tirsdag.

Bildet viser døde lam i Tolga Østfjell i sommer. Tapstallene steg kraftig uke for uke under «ulvesommeren» i Nord-Østerdalen. Totalt ble anslagsvis 1000 sauer drept/skadd i ulveherjingene. Foto: Tonje Hovensjø Løkken
Annonse

Bondelaget: – Må tas opp med Erna i forkant

Seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård i Bondelagets næringspolitiske avdeling mener et eventuelt oppvaskmøte i etterkant blir for passivt.

– Vi tror ikke det nytter med et oppvaskmøte med Elvestuen. Her må det handles på forhånd. Saken må adresseres til statsminister Erna Solberg, og beskjeden må være at rovviltforliket skal følges opp. Hvis ikke det skjer, faller en bit av rovviltforliket – den om bestandsmål og forutsetninger for beitebruk, sa Ødegård.

Saudland sa seg enig i at et slikt møte kanskje ikke vil være tilstrekkelig, men han var også opptatt av å ikke drive skyttergravskrig med statsråden.

– Jeg er en kompromissets mann, og kan ikke love meg bort på vegne av folk i regjeirngen som har et annet syn i rovviltpolitikken enn meg, sa Frp-politikeren.

Sps Sandra Borch opplever dagens rovviltforlik som «veldig skjørt», og viser til at kun hennes eget parti stemte for et tidligere forslag fra Sp om at den todelte målsettingen skal gjelde i norsk rovdyrforvaltning.

– Vi er beredt til å ta saken til Stortinget én gang til, om Elvestuen ikke vil gå inn for lisensfelling i sonen, sa Borch.

Ap: – Folk blir forbannet

Aps Terje Aasland mener ordlyden i rovviltforliket av 2011 er så klokkeklar at forliket ikke kan misforstås. Men han registrerer at forliket ikke blir fulgt opp i praksis. Dét må få politiske konsekvenser, mener han.

– Jeg begynner å bli mektig lei av at vi etter bred tilslutning om stortingsvedtak opplever at det fremmes tiltak som bare skjerper konflikten. Når stortingsvedtak ikke følges opp, blir folk forbannet. Vi har nå en statsråd som neglisjerer det som blir vedtatt i Storitnget, og det kan vi ikke sitte lenge å se på, sa Aasland.

Neste artikkel

Nofence rigger for vekst