Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Friskmelder glyfosat

Glyfosat er ikke kreftfremkallende for mennesker, mener Environmental Protection Agency i USA.

Glyfosat har vært omstridt og debattert gjennom mange år, særlig etter WHOs rapport fra 2015 som konkluderte med at glyfosat sannsynligvis er kreftfremkallende.

Etter det har EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, og det europeiske kjemikaliebyrået ECHA, erklært seg uenige i denne konklusjonen.

Begge har konkludert med at glyfosat ikke er kreftfremkallende.

Environmental Protection Agency (EPA) mener heller ikke at stoffet er kreftfremkallende, eller har andre konsekvenser for menneskets helse, hvis man strengt holder seg til de doseringer som er angitt på etiketten, skriver Ingeniøren i Danmark.

Kan føre til bivirkninger

Environmental Protection Agency er en amerikansk føderal etat med ansvar for miljøvern. Etaten har omkring 18 000 ansatte og et budsjett på 7,3 milliarder dollar.

EPA har undersøkt helsesituasjonen hos folk både i og utenfor landbruket, samt undersøkt diverse databaser med kreftstudier, før de har konkludert som de har gjort.

Annonse

EPA vil dog ikke garantere for bivirkninger for fugler, pattedyr og forskjellige planter, som utilsiktet har blitt utsatt for glyfosat gjennom bruk av sprøytemidler.

Godkjent fram til desember 2022

I november 2017 stemte i alt 18 medlemsland i EU for å forlenge godkjennelsen av glyfosat. Det var nok til å sikre kvalifisert flertall.

Dermed kan bønder og hageeiere i EU fortsette å bruke ugrasmiddelet Roundup til 15. desember 2022.

EU-kommisjonen foreslo opprinnelig en fornyelse av godkjennelsen i ti år, men dette forslaget fikk ikke bred nok støtte til å gå igjennom.

EPA har publisert et utkast av deres samlede evaluering på sin hjemmeside, og det vil være mulig å kommentere konklusjonen i 60 dager, fra den dagen EPA gir grønt lys.

Neste artikkel

Glyfosat-godkjenning utvidet med seks måneder i EU