Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fraråder grovfôrimport fra land med afrikansk svinepest

Veterinærinstituttet fraråder import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest.

Langvarig tørkeperiode og varmt vært har ført til mangel på grovfôr i store deler av Sør-Norge. Et av spørsmålene som da stilles, er hvilke land det vurderes som trygt å importere fôr fra.

Landbruks- og matdepartementet ba Veterinærinstituttet vurdere hvor man kan anbefale å importere grovfôr fra, men uten at nye dyresjukdommer introduseres til Norge.

Veterinærinstituttet fraråder i vurderingen å åpne for import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest.

Den alvorlige smittsomme virussjukdommen afrikansk svinepest er på fremmarsj i mange EU-land, skriver Veterinærinstituttet.

Kan smitte til gris

– Selv om afrikansk svinepest ikke smitter til drøvtyggere og hest, så fraråder vi import av grovfôr fra land hvor sjukdommen finnes, fordi noe importert fôr kan ende som fôr til gris, som kan smittes av sjukdommen. Sannsynligheten for at dette skal skje er liten, men konsekvensene store, sier Tormod Mørk, fagansvarlig for storfe ved Veterinærinstituttet.

Syrebehandling kan, ifølge Mørk, muligens redusere eller fjerne smittefaren, men dette er det i skrivende stund for lite kunnskap om. Dessuten vil det være vanskelig å kontrollere.

Sverige og Finland har en ganske lik sjukdomssituasjon som Norge. Derfor vil det være gunstigst og liten risiko å importere grovfôr fra disse landene, mener Mørk.

Annonse

– Danmark er fri for afrikansk svinepest. Derfor er Danmark også et land man kan vurdere å ta inn fôr fra, sier han.

Men noen smittsomme drøvtyggersjukdommer, som paratuberkulose og salmonellainfeksjoner, forekommer hyppig i Danmark som i de fleste øvrige europeiske land. Disse kan overføres med fôr.

– Import fra Danmark og andre EU-land er derfor ikke risikofritt, sier Mørk.

Svært smittsom sjukdom

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes.

Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin.

Avfall som inneholder infisert kjøtt kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Neste artikkel

Skrantesjuk elg hadde flere plager