Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venter svine-overskudd også i 2019

Markedsubalansen på svin ventes å fortsette med uforminsket styrke i 2019.

Norturas nye totalmarkedsprognose viser et overskudd på 5 400 tonn svinekjøtt i 2019. Det volumet kommer på toppen av de drøyt 6 000 tonnene svinekjøtt, tilsvarende 75 000 griser, som allerede ligger på reguleringslager.

– Fortsatt svært krevende svinemarked

– Svinenæringen står nå oppe i en svært krevende markedssituasjon, konstaterer Norturas totalmarkedsdirektør Ole Nikolai Skulberg for kjøtt og egg i en pressemelding torsdag.

Problemet, påpeker han, ligger i en sterk effektivitetsutvikling i næringa kombinert med et stagnerende eller fallende marked. På toppen av det hele blir eksportmuligheten borte fra 2020.

Skulberg understreker at svinedugnaden må fortsette. Alle svineprodusenter oppfordres til å redusere antallet purker med minst 5 prosent. Det må til for å gjenopprette markedsubalansen, mener Nortura.

Men det er ikke bare på svin at Nortura venter en vanskelig markedssituasjon i 2019. På sau/lam er det ventet et lite underskudd på 200 tonn, men problemene er ikke over av sauenæringa av den grunn, påpeker Skulberg.

Annonse

– Vi kommer til å gå inn i året med et betydelig større reguleringslager enn det som trengs for å dekke underskuddet. Fortsatt er det særlig sauen som er utfordrende. Det avhjelper noe at Omsetningsrådet har gitt klarsignal til å bruke inntil 1 000 tonn sau til pelsdyrfôr i høst, men vi har også 1 300 tonn på reguleringslager som er krevende å få omsatt i det norske markedet, utdyper totalmarkedsdirektøren.

Mot balanse på storfe

På storfe, er det nå i ferd med å bli markedsbalanse. Prognosen viser riktignok et underskudd på 5 000 tonn i 2019, men sommerens ekstremtørke og fôrkrise har bidratt til unormalt stor slakting av storfe.

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fôrmangelen vil påvirke slaktingen etter telledato og gjennom vinteren. Men ser vi 2018 og 2019 under ett, er det ingen tvil om at vi raskt nærmer oss markedsdekning av storfe, sier Skulberg.

Overskudd i eggmarkedet

I eggmarkedet, er det ventet et overskudd på 800 tonn i 2018. Nortura venter en økning i tilførslene på nærmere 2 prosent sammenlignet med 2018.

– Det er fortsatt overkapasitet i eggnæringa, og det vil være nødvendig å benytte førtidsslakting for å oppnå markedsbalanse, sier Skulberg.

Neste artikkel

Sterk vekst i Norturas påskesalg