Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer salgsopptur for storfe, gris og egg

Salget av storfekjøtt, svinekjøtt og egg forventes å øke som følge av ulike samfunnsrestriksjoner. Men utviklingen på sikt, er mer usikker.

På kort sikt, er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge gjennom sommeren, og eventuelt videre stenging av grenser, som vil påvirke salget mest, påpeker Nortura. Foto: Tine
På kort sikt, er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge gjennom sommeren, og eventuelt videre stenging av grenser, som vil påvirke salget mest, påpeker Nortura. Foto: Tine

Samfunnsrestriksjoner som følge av koronapandemien har slått heldig ut for Norturas salg i flere segmenter. Nortura melder alt om økende etterspørsel i enkelte segmenter. Både på storfe, svin og egg forventes et oppsving i salget også framover - i hvert fall et stykke ut i 2020.

Storfe

For storfe prognoseres en økning i salget på nærmere 1 prosent i 2020. Det er 1 800 tonn høyere enn forrige prognose. Den største økningen skjer som følge av stor etterspørsel etter kjøttdeig av storfe i perioden med innførte begrensninger i samfunnet.

– Vi ser at storfe har en viktig plass også i hverdagskostholdet i Norge. Salgsøkningen vi nå har sett, vil nok være midlertidig, og gå mot en mer normal utvikling etter hvert som samfunnet åpnes opp, sier direktør for Totalmarked kjøtt og egg, Ole Nikolai Skulberg i en pressemelding.

Produksjonen ventes å gå ned med 2 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt.

Totalmarkedsprognosen viser et forventet underskudd på 6 600 tonn storfe/kalv i 2020.

Gris

Annonse

Også for gris, har det vært en midlertidig økende etterspørsel. Prognosen for året viser en økning på 1 prosent.

Prognosen for tilførslene er imidlertid også oppjustert på grunn økte slaktegrisvekter. Til sammen gir dette et underskudd i prognosen: 1 500 tonn. Det gir Nortura mulighet for å kunne ta ut målprisen på gris. I årets jordbruksavtale styrkes målprisen med 1,46 kroner. Det er første gangen siden 2016 det overhodet skjer en vekst i målprisen her.

Egg

Prognosen viser nå et overskudd på 600 tonn egg i 2020. Det er noe lavere enn sist prognosert. Salget av egg i starten av året var svakt, men har økt voldsomt som følge av at store deler av den norske befolkningen har holdt seg hjemme.

Også denne salgsveksten er midlertidig. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 1 prosent for hele 2020 etter en god vekst i 2019.

Sau og lam

Her har salget vært svakt. Uttaket fra reguleringslager har hittil i år vært lavere enn forventet, melder Nortura. Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1 600 tonn i 2020, etter at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote er forutsatt tatt inn.

Neste artikkel

Doblet driftsresultatet og økte omsetningen