Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer masseavliving av amerikanske griser

7 millioner amerikanske griser forventes i andre kvartal å bli avlivet utenom slakteri, grunnet massiv svikt i kjøttforsyningen under koronapandemien.

Amerikanske svinebønder går knallharde tider i møte. En ny rapport fra den amerikanske landbruksbanken CoBank peker på enorme konsekvenser av stengte slakterier i USA under koronapandemien. Bildet er fra en svinegård i Illinois, USA. Illustrasjonsfoto: Josh Flint
Amerikanske svinebønder går knallharde tider i møte. En ny rapport fra den amerikanske landbruksbanken CoBank peker på enorme konsekvenser av stengte slakterier i USA under koronapandemien. Bildet er fra en svinegård i Illinois, USA. Illustrasjonsfoto: Josh Flint

Om det så bare skulle bli en kortvarig stengning av amerikanske slakterier, vil 7 millioner griser bli avlivet utenfor slaktekjedene. Jobben vil da gjøres av desperate bønder som ikke har plass til å tilbakeholde alle slakteklare dyr. Det svimlende estimatet gjelder sågar bare for årets andre kvartal, skriver danske landbrugsavisen.dk fredag.

Beregningen er gjort av den amerikanske landbruksbanken CoBank, og fremgår i en ny rapport utgitt denne uka. Rapporten kan leses her.

I tillegg til de menneskelige og dyrevelferdsmessige konsekvensene, vil den sviktende kjøttforsyningen som følge av koronapandemien påføre amerikanske svinebønder enorme økonomiske tap.

Annonse

En ledende markedsanaltiker på kjøtt, Will Sawyer, uttaler at avlivingene i andre kvartal alene vil resultere i et tap på 700 millioner dollar, tilsvarende drøyt 7,1 milliarder norske kroner.

I USA måtte mer enn to dusin slakterier lukke ned i april som følge av covid-19-smitte blant de ansatte. Mindst 20 er døde, melder amerikanske medier.

Regulativene for bortskaffelsen av døde dyr, varierer fra stat til stat. Bøndene oppfordres til å ta kontakt med statens avdeling for naturressurser og den amerikanske miljøstyrelsen, når de skal beslutte hvordan håndtere de døde dyra, skriver landbrugsavisen.dk.

Neste artikkel

Svinebonde vil øke konsesjonsgrensa til 2625