Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer kraftig innteksfall

Budsjettnemnda har beregnet en inntektsnedgang på 23 500 kroner per årsverk i 2019.

Tallene fra Budsjettnemnda er et varsko foran vårens jordbruksoppgjør, påpeker Norges Bondelag. Foto: Mostphotos
Tallene fra Budsjettnemnda er et varsko foran vårens jordbruksoppgjør, påpeker Norges Bondelag. Foto: Mostphotos

Den svake inntektsutviklingen gir et viktig signal inn mot årets jordbruksoppgjør, mener Bondelaget. Prognosen fra Budsjettnemnda danner grunnlaget for årets jordbruksoppgjør. Forhandlingsprosessen starter den 29. april med at jordbruket leverer sitt krav til staten.

– Maten vi produserer på norske ressurser er og skal fortsatt være i verdensklasse. Vi skal fortsatt ha de friskeste dyra i verden og holde matjorda i hevd over hele landet. Skal vi lykkes, må bonden gis mulighet til å holde tritt med inntektsutviklinga i resten av samfunnet, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding fredag.

Økt avstand

Slår Budsjettnemndas prognose til, vil forskjellene mellom bønder og andre samfunnsgrupper øke. For mens vanlige lønnstagere i Norges forventer å få en vekst på 18 200 kroner per årsverk i år, kan norske bønder i gjennomsnitt vente seg en inntektsnedgang på 23 500 kroner per årsverk.

Forventet inntektsutvikling i 2019 ligger 20 100 kroner per årsverk lavere sammenlignet med 2017, mens den generelle lønns- pg prisstigningen i samfunnet øker.

Beregnet inntektsnedgang for jordbruket, skyldes blant annet at prisene på grønt, melk, kjøtt, korn, egg og potet i snitt forventes å holde seg uendret, samtidig som prisene på viktige innsatsfaktorer som gjødsel og såfrø går opp. Det forventes også en lavere produksjon av melk og kjøtt.

Budsjettnemdas prognose for såkalte referansebruk viser en forventet inntektsnedgang fra 2018 til 2019 for bønder som produserer korn, svin, sau, geit, egg og fjørfe. Korn og- svinebønder er blant dem som opplever størst nedgang.

Annonse

Gårdsbruk som driver med frukt og bær har derimot god inntektsutvikling. Budsjettnemdas referansebruk viser en forventet inntekt på 449 300 kroner per årsverk i 2019, opp fra 384 600 kroner i 2017.

Sauebøndene lavest

Øvrige tall:

* Budsjettnemndas referansebruk med korn og svin har gått fra en inntekt på 428 600 kroner per årsverk i 2017 ned til en forventa inntekt på 308 000 kroner per årsverk i 2019.

* Budsjettnemndas referansebruk for korn får anslått en inntektsnedgang fra 194 400 kroner per årsverk i 2017 til 154 100 kroner i 2019.

* Inntektene til sauebonden fortsetter å gå ned, samtidig som inntektsnivået er svært lavt. Budsjettnemdas referansebruk viser en forventet inntekt for sauebonden på 136 900 kroner per årsverk i 2019, ned fra 164 600 kroner i 2017.

Også fjorårets ekstremtørke slår inn i statistikken. Budsjettnemda anslår bruttotapet til å være om lag 3,1 milliarder kroner fordelt over 2018 og 2019.

Neste artikkel

Laveste konkurstall siden 2012