Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer enda mer ekstremt vær

Nordmenn må vente seg flere ekstreme tørkesomre, men også mer ekstremnedbør, mener klimaeksperter i ny rapport.

Sommeren 2018 var ekstrem. Men vi må være forberedt på enda varmere somre, og samtidig mer ekstremnedbør, mener klimaforskere. Foto: Marit Glærum
Sommeren 2018 var ekstrem. Men vi må være forberedt på enda varmere somre, og samtidig mer ekstremnedbør, mener klimaforskere. Foto: Marit Glærum

Meteorologisk Institutt og NVE har gjort opp status for fjorårets tørkesommer. Samtidig ser fagfolkene på hva vi kan vente oss av fremtidige somre. Funnene fremgår av den nye rapporten «Tørkesommeren 2018», som du kan lese i sin helhet her.

Mer av både tørke og nedbør

Ekspertene fastslår:

* Det er stor sjanse for at somrene i framtida i Oslo vil bli varmere i 2018.

* Mindre sjanse for at somrene framover blir like fattige på nedbør.

* Vi må forvente mer nedbør gjennom året – inkludert mer ekstremnedbør.

* Men: Det vil også komme flere tørkeperioder, til tross for mer nedbør. Årsaken er at nedbøren vil øke mindt om sommeren, samt at regn fordamper raskere når temperaturen stiger.

Annonse

– Tidenes mest ekstreme sommer

I Norge, har snitt-temperaturen i mai, juni og juli aldri vært høyere enn i 2018. Når MI og NVE ser tilbake på fjorårets sommer, og forklaringene bak, peker de på uvanlig sterk jetstrøm i atmosfæren i perioden mai-juli. Det fikk store konsekvenser for ikke minst bønder over hele Sør-Norge, i form av omfattende avlingsskader og fôrkrise for mange husdyrprodusenter.

– For jordbruket, ble sommeren trolig tidenes mest ekstreme tørkeperiode. Tørken førte også til den mest ekstreme skogbrannperioden i Norge noensonne, skriver forskerne i rapporten.

følge landbrukets beregninger, har tørken 2018 påført bøndene et totaltap på anslagsvis 5-6 milliarder kroner.

– Klimatilpasning og internajsonalt blikk

Både bondeorganisasjonene og forskere har påpekt viktigheten av å framover utvikle en godt klimatilpasset nasjonal matproduksjon. Dette er det aller viktigste, mener Nibioforsker Arne Bardalen. Samtidig maner han både politikerne og landbruket til å i større grad løfte blikket forbi Norges grenser.

– Politikerne og det norske landbruket må følge med, og forstå den risiko som følger med når andre land blir rammet sterkere av klimaendringene enn Norge. Når vi har så høy import av mat- og fôrråvarer, blir vi stadig mer eksponert for det som skjer utenfor landets grenser. Den beste måten å ruste seg for dét på, er å ha en høy innenlands produksjon og omstille oss etter uforutsette hendelser som skjer utenlands – slik at det blir vanskeligere å importere, sa Bardalen til Bondebladet i november.

Hetebølgen 2018 rammet nemlig over hele Nord-Europa.

– Risikoen for en lignende hetebølge som den Nord-Europa opplevde i 2018, er mer enn dobbelt så stor med klimaendringene som den ville vært uten, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland til yr.no.

Neste artikkel

Fossilfri gjødsel blir dyrt