Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer bedre eierinvolvering fra Nortura

– Nortura har ikke lyktes spesielt godt med kommunikasjonen, erkjenner Lars Morten Rosmo. Han mener Nortura sliter med å sikre lik virkelighetsforståelse mellom toppledelsen og grasrota.

Tidlig kunnskapsdeling: – Eierne må få ta del i kunnskapen. Det er for sent når vi reiser rundt og legger ned anlegg, sier arbeidsutvalgsleder Lars Morten Rosmo i Nortura regionutvalg Midt. Foto: Anders Sandbu
Tidlig kunnskapsdeling: – Eierne må få ta del i kunnskapen. Det er for sent når vi reiser rundt og legger ned anlegg, sier arbeidsutvalgsleder Lars Morten Rosmo i Nortura regionutvalg Midt. Foto: Anders Sandbu

Nedleggelse av stadig flere slakterier i distriktene. Ingen utbetaling av eierkapital. Tap av makt til dagligvarekjedene. En opplevelse av at ledelsen ikke verken ser eller hører den enkelte Nortura-bonde. «Nortura er ikke lenger bondens selskap». Dette er blant ankepunktene en rekke bønder over tid har fremmet mot Nortura-ledelsen – ikke minst på sosiale medier.

Samtidig vedvarer den økonomiske krisen i Nortura, og toppledelsen varslet under årsmøtet 28. april at effektiviseringstoget vil rulle videre.

– Steinene må ikke bare snus – de må fjernes. Store steiner ligger i veien, uttalte styreleder Trine Hasvang Vaag i sin tale til årsmøtet. I juni legger ledelsen fram en helhetlig plan for framtidig industristruktur i Nortura.

Tidlig involvering

Arbeidsutvalgsleder Lars Morten Rosmo i Nortura regionutvalg Midt, støtter en totalgjennomgang av industristrukturen. Og han støtter ledelsen i at strukturen må være effektiv for å sikre effektivitet i selskapet.

Samtidig mener han Nortura har feilet på kommunikasjonssiden.

– Det er krevende å ha en god kommunikasjon med eierne våre, og vi har ikke lyktes spesielt godt i 2019, sa Rosmo under årsmøtet.

Han poengterer at eierne må sikres tilgang og eierskap til nødvendig kunnskap tidligst mulig.

– Eierne må få ta del i kunnskapen. Det er for sent når vi reiser rundt og legger ned anlegg. Mange eiere vil oppleve ledelsens plan som dramatisk. De må få sette seg inn i premissene for planen, sier Rosmo til Bondebladet.

Krevende fjorår

Utvalgslederen viser til to konkrete, og betente, saker fra 2019 hvor han mener kommunikasjonen feilet.

* Norturas endringer i inntransporten i Midt-Norge: Nortura effektiviserer transporten av dyr til slakteri over hele landet. Planen er at færre transportselskaper, større ansvarsområder og større biler skal gi en innsparing på 35 millioner over fem år.

Flere sjåfører skrev i fjor høst at de ikke ønsker å jobbe for Notra, et nyopprettet datterselskap i Nortura. Notra har fått ansvaret for transporten i hele region Midt – uten forutgående anbudsrunde. Nortura-tillitsvalgte har uttrykt tvil om modellen vil gi de ønskede innsparingene.

Annonse

* Nortura Otta-saken: Tross enorm mobilisering i hele Gudbrandsdalen, ble slakteriet nedlagt – like før juleferien. På nyåret ble det klart at Nortura ville opprette et nytt foredlingsselskap i de samme lokalene. Men hjørnesteinsbedriften, som ifølge fabrikksjefen ikke har hatt røde tall siden oppstarten i 1975, er tapt.

Krasjlanding

– I begge disse sakene slet vi med å få til en god nok kommunikasjon med eierne. Men vi ser det samme i de andre samvirkeselskapene. Verden endrer seg, og vi sliter med å sikre at selskap, eiere og ledelse har den samme virkelighetsforståelsen, sier Rosmo.

Han mener det ikke holder bare å sende ut eierbrev og avholde medlemsmøter. Rosmo viser til dårlig oppmøte, og at språket i eierbrevene er «veldig internt».

– Eierne har ikke fått nødvendig kunnskap til å få en kvalifisert mening. Og når Nortura så finner løsninger, blir det krasj.

Bredt meningsspekter

Arbeidsutvalgsleder Ole Johannes Egeland i Nortura regionutvalg Øst, mener det er en utfordring at Nortura har såpass mange eiere.

– Den informasjonen som kommer ut, blir dermed lest med mange forskjellige øyne. Eierne må sikres en eierfølelse til informasjonen, men her finnes det ingen enkel fasit. Nortura har eierstyring, i den forstand at vi har kretsmøter og velger folk fra grasrota oppover i systemet. Eiere kunne sikkert vært bedre på å utnytte mulighetene til å påvirke under kretsmøtene, men samtidig kan det være noe med kommunikasjonen fra ledelsen, sier Egeland.

Han mener det er sannsynlig at industri-rapporten vil påvirke anleggsstrukturen i Nortura. Og at kommunikasjonen rundt, blir vanskelig.

– Bør Nortura også se på om antall ansvarsområder i Nortura bør kuttes ned?

– Ja, det synes jeg er naturlig. Dette er vel en kontinuerlig prosess. Vi må vurdere hva vi skal drive med, og hva som tjener bonden. Nortura skal drive økonomisk forsvarlig. Jeg forventer at det gjøres en bred vurdering av hvordan Nortura skal se ut framover.

Styreleder Vaag påpekte under årsmøtet at behovet for eierfølelse til endringer er sentralt. Hun tok også noe selvkritikk på vegne av ledelsen:

– Vi erkjenner at virkelighetsforståelsen ikke har vært helt koordinert. Vi har ikke nådd fram med vår virkelighetsforståelse ute hos eierne, sa Vaag.

Neste artikkel

– Ikke bare industri-arbeidsplasser som teller