Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsetter salg av produkt Mattilsynet ikke tillater

Selskapet 3B Service markedsfører og selger avhorningspasta for kalver, også etter at Mattilsynet har konkludert med at bruk ikke er tillatt.

Pasta for kalver: Mattilsynet har konkludert med at bruk av avhorningspasta vil være i strid med dyrevelferdsregelverket. Selskapet 3B Service mener pastaen ikke er et legemiddel, og derfor lovlig. (Illustrasjonsfoto: Eva Husaas)

Hensikten med avhorningspasta, som selges på tube, er å hindre hornutvikling på kalver. I Norge er det kun ett selskap som markedsfører og selger dette produktet: 3B Service i Sunnfjord.

Selskapet leverer ulike produkter, hovedsakelig til landbruket.

– I strid med dyrevelferdsloven

Produktet har skapt stor debatt på ulike nettfora, og det er stilt spørsmålstegn ved om salg og bruk av pastaen er lovlig. Mattilsynet oppdaget først i oktober-november 2017 at det pågår salg.

I desember traff Mattilsynet følgende konklusjon om bruken – en konklusjon som også ble oversendt 3B Service AS:

«Avhorning ved hjelp av etsende stoffer på hud/hornanlegg uten smerte/lindring påfører kalvene unødvendige påkjenninger og belastninger. Mattilsynet vurderer at avhorning av kalver utført av ikke-veterinær ved bruk av avhorningspasta som inneholder lut eller andre etsende stoffer, er i strid med dyrevelferdsloven og storfeholdforskriften og ikke tillatt».

– Vi har ikke truffet vedtak, men vurdert dokumentasjonen om produktet. Vi har også sett på innholdet i pastaen. Den inneholder noe som etser vekk hornanlegget på dyra. Bruk av dette, vil være i strid med dyrevelferdsregelverket, sier spesialinspektør Olav Tørresdal i Mattilsynet.

Han forteller at Mattilsynet siden i fjor høst har fått inn bekymringsmeldinger fra hele landet, både fra veterinærer og våre egne ansatte.

– Jeg vet ikke hvordan produktet distribueres, men vi har i hvert fall konkludert med at det ikke er tillatt å bruke produktet til å avhorne kalver,

Han er også fagrådgiver for dyrevelferd i region Sør og Vest. Tørresdal sier at Mattilsynet, ved oppdaget bruk av pastaen, vil gi pålegg. Beskjeden er klar:

Annonse

– Vi forventer at 3B Service slutter å selge dette produktet.

Vil fortsette salget

Men dét er uaktuelt, melder selskapets salgsleder Dan Robin Bredesen. En sjekk sist uke, viser at 3B Service fortsatt markedsfører pastaen både på egne hjemmesider og på Facebook.

– Vi tok inn produktet i siste halvdel av fjoråret, og vil fortsette med vår markedsføring. Tilbakemeldingene fra dem som har brukt produktet, har vært enestående. Vi har tatt Mattilsynets tilbakemeldinger seriøst, og nå prøver vi å få til et forsøk på Veterinærhøgskolen om utprøving av produktet der.

– Produktet er ikke å anse som medisin, og det har også Mattilsynet fastslått. Derfor kan de ikke nekte salg av produktet. Mattilsynet skrev 15. desember at de mener produktet er i strid med regelverket. Jeg har kommet med et motsvar, men ikke fått tilbakemelding ennå, sier Bredesen.

Hvor utbredt er dette produktet i norske fjøs?

– Veldig lite utbredt. Et hundretalls bruk har dette produktet tilgjengelig.

Selskapet skriver om produktet at det kan brukes på kalver opp til 8 uker. Produktet er for øvrig ikke utviklet i Norge.

– Det er utviklet i USA, og solgt videre av et europeisk selskap som har rettighetene i hele Europa. Jeg har ikke rett til å gå ut med navn på selskapene, men jeg har sendt Mattilsynet all info om innholdet i produktet.

Veterinærforeningen har ingen kommentar til saken. Mattilsynet har gått ut med en beskjed til sine inspektører om at avdekking av produktet ute hos produsentene må resultere i vedtak om at produsentene ikke får bruke pastaen.

Neste artikkel

Mattilsynet-lederen: Vi har felles mål