Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt økende matpriser på verdensbasis

Globale matpriser fortsatte å øke i juli, for andre måned på rad.

Matprisene fortsetter å øke globalt. Det er prisene på vegetabilske oljer og meieriprodukter som øker mest, ifølge en ny FN-rapport. Foto: Iver Gamme
Matprisene fortsetter å øke globalt. Det er prisene på vegetabilske oljer og meieriprodukter som øker mest, ifølge en ny FN-rapport. Foto: Iver Gamme

Det er prisene på vegetabilske oljer og meieriprodukter som øker mest, ifølge en ny FN-rapport.

Mat- og landbruksorganisasjonenes matpris-indeks nådde i gjennomsnitt 94,2 poeng i julli, en økning på 1,2 prosent fra juni og nærmere 1,0 prosent opp fra juli 2019. FAOs matpris-indeks følger utviklingen i internasjonale priser på de største handelsvarene.

FAOs priser på vegetabilske oljer økte med 7,6 prosent fra juni til juli. Flere forhold ligger til grunn for økningen, deriblant prognoser om lavere produksjon av nøkkelvarer og langvarig mangel på arbeidsinnvandring. FAOs prisindeks på meieriprodukter økte ti lsammenligning med 3,5 prosent i juli. Økningen gjelder for samtlige meieriprodukter.

FAOs indeks for kornpriser forble derimot nesten uendret fra juni måned, selv om prisen på blant annet mais økte kraftig. Det har sammenheng med Kinas store import fra USA. Prisindeksen på ris falt, mens hveteprisene endret seg kun litt, som følge av treghet i handelsaktiviteten her.

Annonse

Sukkerpris-indeksen økte med 1,4 prosent, siden leveranser fra Brasil bare delvis la en demper på effektene av økende energipriser. Utsiktene for lavere sukkerproduksjon i Thailand er også usikre etter kraftig tørke i landet, og er med på åpåvirke prisutviklingen.

FAOs kjøttprisindeks, derimot, gikk ned 1,8 prosent i juli. Den ligger dermed i snitt 9,2 prosent lavere enn nivået per juli 2019.

Prisene på både svine- og storfekjøtt falt i juli, siden volumet på etterspurt import vedble å ligge under det som er tilgjengelig for eksport.

Prisene på fjørfekjøtt økte, som følge av produksjonskutt i Brasil grunnet høye fôrkostnader og usikkerhet rundt framtidig etterspørsel.

Neste artikkel

– De nedla 100 år gammel næring på 45 minutter