Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forhandlingene om krisepakke mot slutten

Staten og landbruket tar sikte på å fullføre forhandlingene om krise­pakke innen utgangen av august.

Småbrukarlaget og Bondelaget forehander nå en krisepakke til tørkerammede bønder. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes sier de snart må være i mål.

– Dette er krisehåndtering, så rask avklaring er avgjørende for å gi bonden best mulig grunnlag for å ta beslutninger. Vi krever at forhandlingsløpet avsluttes i løpet av august, sier Bartnes.

– Hvor mye kan komme ut av forhandlingene?

– Det er ikke mulig å si noe om. Ingen av oss har vært med på slike forhandlinger før. Vi må bli enige med myndighetene om hvilke tiltak som skal treffes, og hvilke satser det skal være, sier han.

Landbrukets krav

Faglagenes krav i forhandlingene er blant annet:

Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr av gress og halm

Økt sats for erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr

Annonse

Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite

Utviding av øvre tak for utbetaling av avlingsskadeerstatning

Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker» (Dette er viktig for å unngå at bønder vilkårlig faller utenfor ordningen fordi de dyrker mer enn en type grønnsak, red.anm.)

Utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekt.

Ikke varige endringer

Bondelagslederen vil ikke gå inn på hvor mye de krever på hvert enkelt punkt.

– Vil endringer dere blir enige om her bli varige endringer, eller gjelder de bare for denne situasjonen?

– Dette er krisehåndtering, det betyr at alle kravene er for å avhjelpe situasjonen for vekst­sesongen 2018 og konsekvensene av den, sier Lars Petter Bartnes.

Du kan følge utviklingen i forhandlingene på Bondebladet.no.

Neste artikkel

Slik vil partene redusere melkeproduksjonen