Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår kraftig skjerping av gjødselforskrift

Direktoratene for landbruk og miljø foreslår kraftig innskjerping av gjødselforskriften. Det vil innebære langt strengere krav til spredeareal.

(Foto: Dag Idar Jøsang)
(Foto: Dag Idar Jøsang)

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet foreslår skjerping av gjødselforskriften, og har sendt forslaget over til sine respektive departementer. Landbruksdirektoratet foreslår å gå fra dagens 3,5 kilo fosfor husdyrgjødsel per dekar til et tak på 3 kilo husdyrgjødsel og videre ned til 2,5 kilo.

Miljødirektoratet går lenger, og foreslår å redusere først til 2,4 kg per dekar, og videre helt ned til 2,1 kilo.

– Med de kravene vil vi her på gården nesten ikke kunne ta imot gjødsel. Det rammer ikke oss direkte, men det rammer andre, og dermed fylket. Slik vi tolker det må du ha et areal eller en avtale om spredeareal, og da har vi ikke nok areal i fylket. Vi har akkurat nok i Rogaland dag, og da er beitene våre inkludert, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.

Dyretetthet og avling

En skjerping av mengden fosfor per dekar, er tett knyttet opp mot tettheten av husdyr.

– Selvfølgelig ønsker vi at dagens produksjon skal opprettholdes. Det er en kostnad samfunnsøkonomisk om vi skal bygge opp ørten grisehus på Østlandet, når vi har husene her, sier Epletveit.

Hun synes også mengden fosfor per dekar er lav i forhold til avlingen bønder i fylket henter ut.

– Vi klarer ikke hente ut avlingspotensialet hvis vi blir låst til 2,1 kilo fosfor per dekar. Lager du en gjødslingsplan her hos oss i Rogaland er kravet til fosfor 3,3 kilo per dekar. Kravet må stå i stil med hvor mye avling en tar ut, sier fylkeslederen.

Også Kari Åker, fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, mener 2,1 kilo fosfor per dekar er for lavt.

– Ja, da blir det tøft. Det er for lavt, sier hun.

Dispensasjon og byråkrati

Annonse

Gjødselplanene i Rogaland er altså høyere enn forslagene fra både Landbruks- og Miljødirektoratet, og hele 1,2 kilo det laveste forslaget. Deltakerne i Avlingskampen, som tok 1180 fôrenheter per dekar, brukte i snitt nesten 3,4 kilo fosfor totalt.

Jon Magnar Haugen i Landbruksdirektoratet sier de ikke har noe ønske om å redusere matproduksjonen, og at forslagene tar høyde for det.

– I begge alternativene har vi åpnet for at du kan få en romsligere fosformengde der du kan vise at det er behov og grunnlag for det. Da vil hver enhet måtte søke om det.

– Dersom bønder i for eksempel Rogaland i snitt tar ut mer fosfor gjennom avlingene enn grensen er, gir det mening at alle skal sitte å søke om å få bruke mer?

– Det er noen administrasjonskostnader med det, men vi mener at vi har vært romslige nok. Tendensen som har vært er at det har blitt bygget opp fosforlager i jorda. Det er absolutt et steg i riktig retning for god agronomi at du ved bra avling kan forsvare høyere fosfortilførsel.

Epletveit i Rogaland synes det høres ut som en tungvint løsning.

– Det høres rimelig krevende om vi alle skal måtte søke dispensasjon, det er ikke akkurat noen forenkling det.

– Må kunne bruke husdyrgjødsla

Kari Åker er leder i Sør-Trøndelag Bondelag, og mener en ny forskrift ikke må begrense muligheten til å bruke husdyrgjødselen.

– Det må i hvert fall ikke reduseres til et slikt nivå at vi ikke får utnyttet gjødselen husdyrgjødsla. Det er det absolutt viktigste, det er den som gjør at vi kan få til avlingene våre, sier hun.

– Dersom arealet jeg må ha til å høste fôr samsvarer med spredearealkravet, er det vinn-vinn. Det er greit nok. Dersom jeg blir sittende med for mye husdyrgjødsel blir det et avfallsprodukt, sier Åker.

Hun mener også at kravene ikke må bli så strenge at svineprodusenter ikke kan drive.

– Vi må ikke havne i fella at gris ikke går opp. Jeg håper og tror at forskriften til slutt går opp både for gris og ku, sier hun.

Neste artikkel

Sterkere prisøkning på gjødsel