Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Folketrygdfondet 2020: Høy avkastning i et urolig år

Statens pensjonsfond Norge (SPN), som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 23,5 milliarder kroner i 2020. Avkastningen til SPN på 8,8 prosent var 0,9 prosentpoeng bedre enn markedet i 2020.

– Vi gjorde det langt bedre enn markedet i 2020 og lykkes med vår aktive forvaltning. Det kommer fellesskapet til gode, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet i en pressemelding.

Aksjeavkastningen i Norden utenom Norge var i 2020 høyere enn i Norge. Trenden har vart de seneste ti år.

Annonse

– Vi har de siste årene fått bedre avkastning og bedre risikoegenskaper med en nordisk portefølje, sier Houg.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 8,1 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 7,4 prosent. Dette er den høyeste meravkastningen oppnådd i renteporteføljen noen gang.

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med over 35 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.

Neste artikkel

Bonden treng ei inntektspakke