Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Følger barkbillens herjinger med argusøyne

Barkbilleangrep har gjort store skader i europeiske skoger. – Vi følger utviklingen nøye også i Norge, sier landbruksminister Bollestad.

Mange snøbrekte topper har vært som «fabrikker» for masseformering av liten granbarkbille. Foto: Nibio
Mange snøbrekte topper har vært som «fabrikker» for masseformering av liten granbarkbille. Foto: Nibio

Etter flere år med varme og tørre somre, har mange land i Europa hatt omfattende angrep av granbarkbillen. Også i Skandinavia har man sett en økning i seinere år.

Omfattende skader

Konsekvensen av store angrep, er at skogen dør. Det rammer igjen alle de funksjonene skogen har for mellom annet arter, vannhusholdning, skogens opptak og lagring av karbon. Barkbilleangrepene påfører også skogeierne store økonomiske tap. I Tsjekkia og Slovakia har avvirkning av skadet skog de siste årene utgjort 95 prosent av den totale avvirkningen, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine hjemmesider.

Det er heller ikke bare europeiske skoger som er blitt hardt rammet av barkbillenes herjinger. I Canada har 723 millioner kubikkmeter tømmer blitt skadet siden 2012. Skadene i Canada alene omfatter et areal på 18 millioner hektar som tilsvarer det dobbelte av Norges produktive skogareal.

Annonse

Overvåkes av Nibio

Landbruks og matminister Olaug Bollestad tar problemet på alvor – ikke minst på grunn av skadene granbarkbillen gjorde i norske skoger på 70-tallet.

– Også i Norge følger vi utviklingen nøye. Populasjonene av granbarkbillen i norske skoger overvåkes av Nibio. Det har de gjort i 40 år, fra den gangen Norge opplevde et stort utbrudd som forårsaket skader på 15 millioner trær. Det tilsvarer omtrent halvparten av den norske avvirkningen i løpet av ett år, og med dagens tømmerpriser tilsvarer det et tap for skogeierne på om lag 2,3 milliarder kroner, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Utviklingen i Europa de siste tiårene, er beskrevet nærmere i en ny rapport kalt «Living with bark beetles: impacts, outlook and management options». Den kan leses i sin helhet her.

Neste artikkel

Slaktar og bonde fekk BU-prisen i Hordaland