Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere selgere trakk seg i siste liten

I Finnmark, Rogaland og Oppland vil bøndene selge mindre kvote enn staten vil kjøpe opp.

12. mars var 632 melkebønder påmeldt den ekstraordinære utkjøpsordningen av melkekvoter. Da ordningen stengte 31. mars, hadde tallet sunket til 601. (Arkivfoto)
12. mars var 632 melkebønder påmeldt den ekstraordinære utkjøpsordningen av melkekvoter. Da ordningen stengte 31. mars, hadde tallet sunket til 601. (Arkivfoto)

Den 26. mars var 614 melkebønder påmeldt den ekstraordinære oppkjøpsrunden for melkekvoter.

Men i løpet av de neste dagene var det flere som trakk seg.

Da fristen gikk ut 31. mars kunne Landbruks­direktoratet telle opp 601 påmeldte.

– Vi ser at en del av dem som har stått på venteliste, og nå får tilbud, også trekker seg, forteller Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet.

Kanskje tryggere med melk

Fortsatt kan tallet synke. For selv om alle de digitale søknadsskjemaene og avmeldingene skal være inne, kan det fortsatt være rekommanderte brev på vei.

– Talla lever, og vi er spent på om vi når 40 millioner liter, sier Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet. (Foto: Privat)
– Talla lever, og vi er spent på om vi når 40 millioner liter, sier Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet. (Foto: Privat)

– Vi må vente på postgangen. Det er fortsatt en levende liste, sier Sandlund rett før påske.

– Har dere fått noen forklaringer på hvorfor folk har trukket seg?

– Nei, og vi ber ikke om det. Vi ber bare om at hvis noen ønsker å trekke seg, må vi få det skriftlig. Det kan sikkert være mange grunner til at noen trekker seg. En jeg snakket med hadde telt på knappene, og meldte seg på for sikkerhets skyld. Da fikk han tre måneder til å tenke seg om, sier Sandlund.

– Koronakrisa kan ha hatt betydning. Kanskje har noen funnet ut at det er tryggere å fortsette med melkeproduksjon enn å finne annet arbeid. Jeg vet ikke, men det kan være, sier han.

12. mars, den dagen skolene stengte, var 632 melkebønder påmeldt utkjøpsordningen.

To selger i Finnmark

Hver kvoteregion har fått tildelt et bestemt antall liter kvote som kan kjøpes ut. Hensikten er at regionens andel av kvoten i landet skal være lik før og etter nedskaleringen, slik at ikke enkelte regioner tømmes for melk.

I en periode var det kun Finnmark som ikke hadde fylt opp sin del.

Men på slutten endret dette seg.

Annonse

Nå er påmeldt mengde under avsatt mengde både i Finnmark, Rogaland og Oppland.

I Finnmark er faktisk bare 175 tonn påmeldt utkjøpsordningen totalt.

Det står i sterk kontrast til Vestland, der det er påmeldt 3,6 millioner liter kvote for mye, og Akershus og Oslo og Agder, der det er påmeldt 168 og 132 prosent mer enn avsatt mengde.

I Trøndelag trakk mange bønder seg. 12. mars var 114 trøndere påmeldt ordningen, men 31. mars hadde antallet sunket til 97.

Vil gå ytterligere ned

Totalt er det nå påmeldt litt over 52 millioner liter kvote. Inntil 40 millioner kjøpes ut, etter avtalen mellom staten og Bondelaget.

Men volumet som ønskes solgt, kommer til å gå noe ned. Det skyldes ikke bare at noen kan ha trukket seg, som ikke er registrert ennå.

På lista står nemlig fortsatt påmeldt kvote, ikke den kvoten bøndene i etterkant har sendt salgssøknad om.

– En del velger å selge, men selger mindre til staten enn de opprinnelig meldte inn. Det er antakelig fordi de har fått en privat kjøper på en del av kvoten. Det gjør at det blir plass til flere av dem som sto på venteliste, i ordningen, sier Sandlund.

Han nevner Oppland, Buskerud, Nordland og Telemark som eksempler på fylker der en del har funnet private kjøpere.

Får selge hele kvoten sin

– Talla lever, og vi er spent på om vi når 40 millioner liter, sier Sandlund.

I skrivende stund er det som sagt tre fylker der den avsatte mengden ikke er nådd. Men det betyr ikke automatisk at det vil bli kjøpt ut mindre enn 40 millioner liter kvote, forklarer han.

– De fylkene som fyller sin mengde, fyller litt mer enn det som er avsatt. For den siste som får selge kvota si, får selge hele kvoten sin, ikke bare opp til grensa som er satt, sier Sandlund.

Et eksempel: I Troms er det drøyt 915 tonn som skal kjøpes ut. Dersom sistemann vil selge 130 000 liter, men det egentlig bare er 30 000 liter igjen før grensa er nådd, går Troms 100 000 liter over avsatt mengde.

I noen fylker ble dessuten avsatt mengde fylt opp svært hurtig. I Vestfold og Østfold, Telemark og Oslo og Akershus var man i første omgang for seint ute om påmeldingen ble registrert tre minutter etter start.

Senere kan dette ha endret seg. Men alle som er registrert i samme minutt er enten ute eller med i ordningen. Det kan også føre til at kvotesalget blir overoppfylt i noen fylker.

Landbruksdirektoratet har dessuten mottatt klager etter at linken bøndene skulle bruke for å melde seg på kvotesalget, ikke fungerte de første minuttene. Dette førte til at enkelte kastet bort avgjørende tid på å lete etter feilen.

– Vi har sendt svar til de som har klaget om at de står på venteliste og vil bli behandlet likt med de andre inntil søknadsrunden er ferdig. Da vil vi behandle klagen deres om de ikke har kommet med, sier Olav Sandlund.

Neste artikkel

Planlegger traktoraksjoner over hele Norge