Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere søker seg til restaurant- og matfag på videregående

Med bakgrunn i at 2020 ble et år preget av nedstengning og strenge restriksjoner, der reiselivsnæringen kanskje var den aller hardest rammede næringen i landet, var det mange som trodde at søkertallene til restaurant- og matfag ville falle videre for det kommende skoleåret.

Men søkertallene til videregående opplæring som ble offentliggjort av Udir sist uke, viser at det er grunn til forsiktig optimisme.

Annonse

Etter synkende søkertall til Restaurant- og matfag (RM) i ti år, snur trenden i år. I perioden fra 2012 til 2020 var det om lag 20 prosent færre søkere til RM, og i fjor nådde man en foreløpig bunnotering med 4 114 søkere til VG1, VG2 og læreplass til programområdet, ifølge Udirs statistikk. (NTB)

Neste artikkel

Norturaansatt: – Vi sjekker pakkene minst hvert kvarter