Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere korps skal gi matglede

Regjeringen utvider nå satsingen på matgledekorps. Disse skal gi bedre måltider for eldre hjemmeboende og eldre på institusjoner.

Innlandet har hatt gode erfaringer med matgledekorps, som hjelper institusjoner med å styrke mattilbudet for eldre. På bildet sees matlaging hos Sundheim bo- og treningssenter på Vinstra i Gudbrandsdalen. Sundheim ble høsten 2016 kåret til å ha den beste sykehjemsmaten i Norge. Foto: Guro Vollen/Lokalavisa Dølen
Innlandet har hatt gode erfaringer med matgledekorps, som hjelper institusjoner med å styrke mattilbudet for eldre. På bildet sees matlaging hos Sundheim bo- og treningssenter på Vinstra i Gudbrandsdalen. Sundheim ble høsten 2016 kåret til å ha den beste sykehjemsmaten i Norge. Foto: Guro Vollen/Lokalavisa Dølen

Matgledekorps er fra før etablert i Innlandet og Trøndelag. Erfaringene har vært gode, og derfor vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) nå utvide satsingen. Nå står Oslo og Viken, Rogaland samt Vestfold og Telemark for tur.

Korpsene består av fagpersoner med kompetanse innen mat, ernæring, restaurant og service. De skal hjelpe institusjoner og kommuner landet over til å bedre mattilbudet for eldre - både hjemmeboende og eldre på institusjoner.

Bedre samhandling på tvers av avdelinger, økt forståelse for at kjøkken og pleie er "to sider av samme sak", samt endret kommunal matpolitikk, er blant resultatene hittil fra Innlandet og Trøndelag. Rent praktisk, har matgledekorps-satsingen gitt blant annet innføring av trillebord med fristende aftensmat og utvidelse av spisesal.

Satsingen handler også om å vise fram, og tilby, lokal kortreist mat til eldre.

Matfellesskap

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) påpeker at mat har en mye større og bredere betydning enn mange tror.

– Matglede og gylne måltid er viktig, spesielt for eldre. Maten har betydning for god helse, tilhørighet, kultur og medisin. Det handler om norsk mat og riktig næring, noe vi får ved å jobbe i fellesskap, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til Bondebladet.

Hun har selv lang erfaring fra helsesektoren. I perioden 1987 til 2007 hadde hun ulike sykepleierstillinger og lederstillinger ved Stavanger universitetssykehus.

Annonse

– Hvordan har koronaen innvirket på matgledekorpsenes arbeid i år?

Korpsene har måttet tenke kreativt. Man kan lage fellesskap selv om man må holde en meters avstand - dette er fullt mulig. Matglede betyr like mye nå som ellers. Koronaen har gjort at det ikke er blitt arrangert store fellesmøter mellom kommuner og fylkesmenn, men korpsene har klart å jobbe opp mot enkelte sykehjem. Noen steder har korpsene hatt litt mindre aktivitet, men jobbet desto mer med sine programmer, forteller statsråden.

Selv vil hun nå lansere en helt ny nettside for dette arbeidet. Den vil være tilgjengelig for alle som jobber med mat på institusjoner. Her vil det blant annet bli publisert mat- og helsetips.

– Et stolthetsprodukt

Onsdag denne uka deltok statsråen i et digitalt møte med aktører som har jobbet med å spre matglede til eldre. Blant dem er Turid Windjusveen Olsen. Hun representerer Fylkesmannen Innlandet, og er "dirigent" for korpset i innlandet.

Hun er fornøyd med hva de har oppnådd hittil.

– Matgledekorpset Innlandet er blitt et stolthetsprodukt for oss hos Fylkesmannen. Siden Bollestads besøk, har det vært en utrolig spennende reise. Vi har vært hos ti sykehjem, holdt kurs for 25 kommuner i Innlandet og nådd ut til 35 av 46 kommuner. Vi har møtt 400 personer innen mat- og helsefag, og sett endringer ved hvert sted vi har vært. Vi gleder oss til fortsettelsen, sa Windjusveen Olsen under møtet.

Også korpsleder Brit Melting i Trøndelag viste til gode erfaringer:

– Vi har løftet måltidet fra å være et holdepunkt til å bli et høydepunkt. Vi har bidratt til syv institusjoner i vår region. Institusjonene gjør så utrolig mye bra, og det handler om å forsterke nettopp dette. Korpset har blant annet skapt lokalt eierskap, samhandling og bevissthet om måltidet. Vi har brukt godfot-teorien og spilt hverandre gode. Det er viktig at korpsene er ute hos institusjonene, for utfordringene er ulike.

Neste artikkel

Mattilsynet-direktør står fast ved aktivitetsforbudet