Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere jervekull i Norge

Rovdata har i år registrert 63 kull med jervevalper i Norge. Det er ett kull flere enn i fjor.

Antallet jervekull i Norge fortsetter å øke. På bildet sees en jervetispe og tre valper i Målselv. Foto: SNO
Antallet jervekull i Norge fortsetter å øke. På bildet sees en jervetispe og tre valper i Målselv. Foto: SNO

Antallet registrerte kull, gjelder for våren og sommeren 2020. Feltregistreringene er foretatt over hele landet, og er nå kvalitetssikret av Rovdata.

Deres oversikt viser at antall jervekull har økt jevnt og trutt de siste årene. Bestanden har lenge ligget langt over fastsatt bestandsmål.

– Det er registrert henholdsvis 58, 62 og 63 jervekull i landet de siste tre årene. Bestanden har dermed holdt seg over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortnget har bestemt, sier Rovdata-leder Jonas Kindberg i en pressemelding tirsdag.

382 voksne jerv

Ved hjelp av antall jervekull registrert de tre siste årene, beregnes det hvor mange voksne dyr det er i bestanden. Beregningene tar utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

– I år er det beregnet å være rundt 382 jerv i Norge. Det er en oppgang på 48 individer, sammenlignet med 2019, forklarer Kindberg.

Annonse

Størst endring i nord og i Hedmark

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fordelt på fem forvaltningsregioner for jerv i Norge. Hvis man ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av myndighet til nemdene, er alle fem rovviltregionene på eller over bestandsmålet.

– Det har siden i fjor vært størst endring i rovviltregion 8 og i region 5. Lengst nord, i region 8, har det vært en oppgang på fem kull sammenlignet med i fjor, mens det har vært en nedgang på fire kull i region 5, sier Kindberg i pressemeldingen.

Etter vedtak av Miljødirektoratet, er det gjennomført hiuttak av ni av de 63 påviste jervekullene i år. Det er skutt fem tisper og 21 valper.

Neste artikkel

– Altfor mykje jerv