Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere jervekull både i Norge og Sverige

Antall påviste jervekull i Skandinavia, har økt med 32 prosent det siste året.

I år er det påvist 181 jervekull i Norge og Sverige. Det er en oppgang på 32 prosent fra i fjor., viser en ny oversikt fra Rovdata. Antall påviste kull har økt både i Norge og Sverige.

Mens det i Norge i år er påvist 57 kull, en oppgang på 42,5 prosent fra i fjor, er det i Sverige påvist 124 kull, en økning på 27,8 prosent. Det gir til sammen 181 kull i Skandinavia, som er opp 44 kull, eller 32 prosent, fra 2017.

Økning i bestanden

Jerven er overvåket med felles metoder i begge land siden 2014.

– Vi har sammenstilt nasjonale data fra Norge med tall fra Sverige, og ser at både antall jervekull og antall voksne individer i den felles skandinaviske jervebestanden har økt siden i fjor, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata i en pressemelding.

Annonse

I Norge er bestanden over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull.

890 voksne jerver

Den skandinaviske bestanden beregnes i år til 890 voksne jerver som er ett år eller eldre, og det er litt høyere enn i fjor. Av de 890 jervene, utgjør den norske delen av bestanden anslagsvis 307 individer. Den svenske delen av bestanden utgjør 583 jerver, og har økt med 12 prosent siden i fjor.

– I Norge har antall kull gått opp fra i fjor, mens antall voksne jerv i bestanden har gått litt ned, fra 324 i fjor til 307. Dette er imidlertid en såpass liten endring at bestanden anses for å ha holdt seg stabil, forklarer Kindberg.

Neste artikkel

Jerven i Skandinavia kan spre genene sine over store områder