Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Hoff, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle, Norgesfôr og Norsk Bonde- og Småbrukarlag går inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk.

I prosjektet jobbes det nå med testing av klimakalkulatoren for melkeproduksjon. I tillegg er utvikling av en kalkulator for kornproduksjon godt i gang.

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk.

– Interessen og responsen har vært over all forventning. Dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder Tony Barman i en pressemelding.

Åtte nye i 2018

Klimasmart Landbruk ble etablert i 2016 og har som formål å utvikle bedre verktøy for landbrukets klimaarbeid på gårdsnivå.

Prosjektet eies av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA, hvor Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag, Felleskjøpet Agri, Geno, Gartnerhallen og KLF er medlemmer.

Nå får de altså selskap av fem nye aktører.

Annonse

– Jeg møter stor interesse for arbeidet med utvikling av bedre klimaverktøy i næringa. Fra nyttår til påske i år har vi fått åtte nye medeiere som bidrar til at stadig flere deler av landbruket tar del i prosjektet, sier Barman.

Skreddersydd informasjon

De er i ferd med å utvikle landbrukets egen klimakalkulator, et rådgivingsverktøy som både skal dokumentere klimagassutslipp og gi bonden skreddersydd informasjon om hvordan egen gårdsdrift kan bli enda mer klimavennlig.

– Vår ambisjon er å utvikle en klimakalkulator for alle produksjoner i landbruket. Da er bred oppslutning fra hele næringa nøkkelen for å lykkes, sier Tony Barman.

I prosjektet jobbes det nå med testing av klimakalkulatoren for melkeproduksjon, i tillegg er utvikling av en kalkulator for kornproduksjon godt i gang.

Neste artikkel

Går mot stort overskudd av egg