Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere dyrehold avviklet i 2017

Det er flest dyrehold med kjæledyr som blir tvangsavviklet, melder Mattilsynet.

Flere dyreholdere enn før må avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. I fjor ble 36 kjæledyrforhold, 21 storfehold, 19 småfehold, 10 hestehold og 7 svinehold tvangsavviklet. Dyra på bildet har ingen tilknytning til saken. (Arkivfoto)

I fjor ble totalt 83 dyrehold tvangsavviklet her i landet, mot 59 i 2016 og 47 i 2015, viser årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2017.

Det er flest dyrehold med kjæledyr som blir tvangsavviklet. I fjor ble 36 kjæledyrhold avviklet, mot 33 i 2016 og 19 i 2015. Antallet dyr er størst i dyrehold med storfe eller småfe.

I fjor ble 21 storfehold, 19 småfehold, 10 hestehold og 7 svinehold tvangsavviklet. Det ble ikke tvangsavviklet noen pelsdyrhold i fjor, mot ett i 2016.

Rapporten viser også at Mattilsynet øker andelen uvarslede tilsyn, at virkemiddelbruken er blitt strengere, og at antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke.

– Vi har pålagt flere dyreeiere å avvikle dyreholdet i 2017 enn tidligere. Vi kan ikke si nå om denne trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken. Det kan både skyldes at vi avdekker flere dyrehold med for dårlig dyrevelferd enn før, og at vi tyr til avvikling i slike saker oftere enn før, sier Torunn Knævelsrud, som leder dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet.

Sterk økning i bekymringsmeldinger

Totalt mottok Mattilsynet 10 426 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2017. Det er 1 045 flere enn året før.

Annonse

– De fleste bekymringsmeldingene handler om kjæledyr, men vi mottar også mange meldinger om hester og en del om produksjonsdyr. Dessverre har vi også alvorlige hendelser der dyr lider i lang tid, eller dør på grunn av vanskjøtsel, eller av regelrett mishandling. Men slike hendelser er tross alt få i forhold til antallet dyr og dyrehold, sier Knævelsrud.

Krav i dyrevelferdsloven

Når et dyrehold blir tvangsavviklet, skjer det fordi eieren ikke tar godt nok vare på dyra sine,

– Det er dyreeieren som har ansvaret for at dyra hans eller hennes har det bra og behandles i tråd med kravene i dyrevelferdsloven. Når dyreeieren ikke gjennomfører viktige tiltak han er blitt pålagt av Mattilsynet for å bedre forholdene for dyra, kan mange dyr bli påført alvorlig lidelse, sier Torunn Knævelsrud.

I noen tilfeller er det akutte saker som fører til at dyreholdet må avvikles. I andre tilfeller kan dyreeieren over tid ha unnlatt å gi dyra sine noe så grunnleggende nødvendig som nok fôr, tilgang til rent vann og ren liggeplass. Eller fjøset kan være i for dårlig forfatning.

– Når en dyreeier ikke gjennomfører tiltak vi har pålagt ham eller henne, må vi trappe opp med strengere virkemidler. Hvis det ikke hjelper, må vi til slutt vedta tvangsavvikling av dyreholdet, sier Knævelsrud.

Neste artikkel

Svikter smittevernet