Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere bønder melder at rundballer blir borte

Bønder på Østlandet opplever at høyballer blir borte på uforklarlig vis.

Sigurd Enger, leder i Akerhus bondelag, mener noen tilfeller skyldes misforståelser, fordi plasseringen av rundballene kan ha gjort det mulig å ta feil. Foto: Karl Erik Berge
Sigurd Enger, leder i Akerhus bondelag, mener noen tilfeller skyldes misforståelser, fordi plasseringen av rundballene kan ha gjort det mulig å ta feil. Foto: Karl Erik Berge

– De siste ukene har vi fått flere henvendelser fra bønder som forteller at rundballer har forsvunnet, til dels også i ganske store kvanta. Det er noe helt nytt, og må nok ses i sammenheng med årets avlingssvikt, sier Håvard Sundt, rådgiver i Landbruksforsikring, i en pressemelding.

Planlagt og organisert

De innmeldte tapene har vært på ti rundballer og mer, som tilsvarer en vekt på flere tonn.

– For å frakte bort slike volumer trengs det kraftig utstyr, så dette er nok planlagt og organisert. I ett av tilfellene som er rapportert inn til oss har fremmede til og med vært inne på jordet, slått gresset selv og tatt det med seg, sier Sundt.

Det økonomiske tapet ligger i flere av sakene under egenandelen på 10 000 kroner, men med stor fôrmangel kan nytteverdien være høyere, slik at bonden blir hardt rammet, påpeker Sundt.

– Noen blir desperate

Annonse

Meldinger om rundballer som forsvinner har også nådd de lokale bondelagene på Østlandet.

– Heldigvis er det ingen ting som tyder på at dette skjer i noe særlig omfang, men det er trist at det forekommer. Fenomenet er nok et uttrykk for at mangelen på fôr har gjort at enkelte blir desperate, sier Sigurd Enger, leder i Akershus bondelag.

Fylkeslederen peker samtidig på at det heller ikke kan utelukkes at svinnet i enkelte tilfeller skyldes misforståelser, fordi plasseringen av rundballene kan ha gjort det mulig å ta feil.

Leder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag, mener det er viktig å holde hodet kaldt, selv i en ytterst presset situasjonen som nå.

– Vi må fastholde et godt, rettskaffent og kollegialt forhold til hverandre. Alle må dessuten vise ansvar når de supplerer med alternative fôrkilder, og følge retningslinjene som gjelder for import, sier Uvaag.

Egen veileder for import

Husdyrnæringen, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veileder for de som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommer.

– Innkjøp av grovfôr fra andre land kan innebære risiko for at plante- og dyresykdommer kommer til Norge. Derfor er det viktig at bøndene følger de rådene som er gitt, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landbruksforsikring.

Neste artikkel

Landkreditt går inn i eiendomsmegling