Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FK Agri og Østfoldkorn bygger ut kornmottak

Felleskjøpet Agri og Østfoldkorn etablerer et felles selskap hvor hovedmålet er å øke kapasiteten for mottak av korn på Østlandet.

Partnerskapet vil forene lokal styrke, faglig ekspertise og stordriftsfordeler, mener Østfoldkorn og FK Agri. De skal eie 50 prosent hver i selskapet. (Arkivfoto)
Partnerskapet vil forene lokal styrke, faglig ekspertise og stordriftsfordeler, mener Østfoldkorn og FK Agri. De skal eie 50 prosent hver i selskapet. (Arkivfoto)

Nye siloer og tilhørende infrastruktur ved anlegget til Østfoldkorn i Sarpsborg er under prosjektering, og kapasiteten vil øke med 25 000 tonn. Dette vil gi stor fleksibilitet gjennom sesongen og mulighet for bedre logistikk, heter det i en pressemelding.

FK Agri og Østfoldkorn har inngått en intensjonsavtale om etablering av det nye selskapet, hvor de skal eie 50 prosent hver.

Logistikk og kvalitet knyttet til matkorn vil være en prioritert oppgave, samtidig som kapasiteten ved Østfoldkorns anlegg i Sarpsborg vil øke vesentlig.

Mer effektive

– Norsk kvalitetskorn er viktig for landbruket i hele landet. Felleskjøpet har et viktig ansvar med å legge til rette for best mulig forhold for kornbøndene. Gode avlinger og norsk matkorn har ringvirkninger langt utenfor landbruket, og med den felles satsingen med Østfoldkorn får vi nå et løft for hele øtlandsregionen, sier markedssjef for korn og plantekultur i FK Agri, Bjørn Stabbetorp.

Han legger til at transport og logistikk er avgjørende med store volum, og nysatsingen gir muligheter for større effektivitet. Det frigir kapasitet andre steder i landet som igjen gir mulighet til å produsere mer effektivt og miljøvennlig.

– Med økt kapasitet på utskiping får vi frigjort plass raskere på primærmottak hvor bøndene leverer kornet. Bedre plass er nøkkelen til å betjene våre kunder godt, og vil også gi kvalitativt bedre håndtering av kornet, sier Stabbetorp.

Annonse

– Er utvidelsen av kapasiteten i Sarpsborg en konsekvens av at mottakskapasiteten ved Stavanger havnesilo kan være en flaskehals?

– Det er ingen direkte kobling med Stavanger havnesilo, men det som nå skjer i Østfold er en brikke i hele næringskjeden. Økt utskipingskapasitet og et bufferlager ved kaikanten er viktig med tanke på kornet som skal sendes til Vestlandet og videre nordover for foredling, sier markedssjefen i FK Agri.

Lokal styrke

Østfoldkorn har en sentral beliggenhet med stor produksjon av både matkorn og fôrkorn i nærmiljøet. Anlegget i Sandesund i Sarpsborg ligger også gunstig til med tanke på utlasting av korn på båt.

Både Østfoldkorn og FK Agri poengterer at partnerskapet forener lokal styrke, faglig ekspertise og stordriftsfordeler. Effektiv prøvetaking, analyser, tørking, rensing og sortering av korn blir prioriterte oppgaver ved det nye anlegget.

– Østfoldkorn er en aktør med solide tradisjoner og svært god lokal forankring. I hele vår historie har vi gitt lokale bønder trygghet for leveranser og kapasitetstilgang for hele regionen. Når vi nå etablerer en felles virksomhet med Felleskjøpet styrker vi posisjonen ytterligere, og får muligheten til å knytte landets fremste miljø på korn og plantekultur enda tettere til oss, sier daglig leder Magnus Talberg i Østfoldkorn.

Han legger til at bøndene i regionen vil oppleve bedre leveringskapasitet hos Østfoldkorn. I tillegg vil transport mellom mottakene i østlandsfylkene bedres slik at samme effekt oppnås på hele Østlandet når nytt siloanlegg står klart.

Neste artikkel

Økt støtte til norsk landbruk