Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FK Agri: 120 mill i resultat i 2019

2019-resultatet er negativt påvirket av valutaeffekter og effekter relatert til selskapets engasjement i Moelven.

Felleskjøpet Agri økte omsetningen med 200 millioner i 2019, til 16,2 milliarder, sammenlignet med året før. (Foto: Karl Erik Berge)
Felleskjøpet Agri økte omsetningen med 200 millioner i 2019, til 16,2 milliarder, sammenlignet med året før. (Foto: Karl Erik Berge)

Felleskjøpet Agri økte omsetningen i 2019 til 16,2 milliarder kroner mot 16 milliarder kroner året før.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 730 millioner kroner i 2019, en økning på 4 millioner kroner fra 2018. Resultat før skatt er på 119,5 millioner kroner, skriver FK Agri.

– Landbruksvirksomheten i konsernet har sterke markedsposisjoner, og gode avlinger høsten 2019 legger grunnlaget for god drift gjennom 2020. Samtidig står landbruket overfor store endringer med redusert produksjon av blant annet melk, noe vi allerede ser effektene av. På tross av negative effekter fra tørken i 2018 og press på marginer i flere markeder, oppnår vi en EBITDA på linje med fjoråret, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i FK Agri.

Fornøyde med Moelven-salg

Resultat før skatt ble i 2018 positivt påvirket av engangseffekter knyttet til blant annet salg av Landkreditt Finans og Landbruksforsikring, mens 2019-resultatet er negativt påvirket av valutaeffekter og effekter relatert til selskapets engasjement i Moelven.

Salget av aksjeposten i Moelven gir et regnskapsmessig tap, i tillegg til at Moelvens drift gir et lavere resultatbidrag til Felleskjøpet i 2019 enn i 2018.

Annonse

– Felleskjøpet har over lengre tid ønsket å selge sin eierandel i Moelven. Vi er fornøyde med å ha kommet i mål med et salg av vår aksjepost i selskapet og en god løsning for alle parter i løpet av 2019. Moelven har nå fått en avklart eierstruktur og Felleskjøpet har frigjort nær 340 millioner kroner til investeringer som skal styrke vår kjernevirksomhet, sier Ulvan.

Gode resultat i Norden

De nordiske investeringene både i Cernova og i Retail-virksomheten har hatt en positiv utvikling i 2019.

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, fortsetter å levere gode resultater i et krevende marked.

Retail Norden har økt omsetningen og hatt rekord i kundestrøm. John Deere fortsetter som markedsleder og maskindivisjonen driftes godt med høy aktivitet, skriver FK Agri.

– Det er tøffe tider i varehandelen og mange bransjer er under press, både med internasjonal konkurranse og konkurranse fra nettbutikker. Felleskjøpet klarer å øke både omsetning og kundestrøm i våre butikker i løpet av 2019, og spesielt hyggelig er det at Granngården i Sverige leverer god fremgang fra 2018, sier Ulvan.

Neste artikkel

Valtra til topps