Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fikk gjennomslag for flomklage

Flomerstatningen økte med en halv million kroner da Leif Johann Rugsland klagde.

I fjor høst kunne Kristiansands-bonde Leif Johann Rugsland se leiejorda si bokstavelig talt regne bort.

Kvelden 29. september begynte det å regne hardt. Det meste av poteter og grønnsaker var fortsatt i jorda. I løpet av de neste 60 timene falt det 280 millimeter regn. Storflommen var et faktum.

Tovdalselva som pleier å slynge seg som en slange gjennom dalen, gikk i stedet rett fram. Rett over grønnsakåker og potetåker.

5 000 kubikk matjord ble vasket bort.

Erstattet billigjord

Men problemene sluttet ikke der.

På vegne av grunneierne søkte Rugsland om erstatning, etter den nye loven om erstatning for naturskader, som trådte i kraft 1. januar samme år.

Loven sier at man skal få dekket «kostnaden ved nødvendige tiltak for å føre skadeobjektet tilbake til samme stand som rett før skadetidspunktet».

Derfor var skuffelsen stor da han mottok Landbruksdirektoratets vedtak.

– Erstatningen var ikke i nærheten av stor nok for å få tilbake jorda i opprinnelig tilstand. De ville erstatte den med den billigste av den billige jorda, tilsvarende myrjord. Men jord er ikke jord. Det er forskjell på myrjord og grønnsaksjord, sier Rugsland.

Annonse

Fikk hjelp av advokat

Hans egen jord lå i le for flommen, men seks av grunneierne han leier jord av, ble rammet. Han innkalte dem til et møte. De ble enige om å prøve å klage.

Rugsland leide inn en av Bondelagets samarbeidsadvokater, og fikk hjelp til å finne paragrafer og utforme klagen.

Det ble suksess. Erstatningssummen økte med 520 000 kroner, til nærmere to millioner kroner.

– Det ble veldig bra. De dekker alt: Samme jord som jeg drev, og å fjerne stein og kalke, minus egenandelen, sier han fornøyd.

Hjalp å klage

Kristiansand-bonden syns det er rart at det kan være så stor forskjell mellom saksbehandlingen i første og andre runde. Men han håper det skyldes innkjøringsproblemer med ny lov.

Han har følgende anbefaling til andre som opplever flom eller andre naturskader, og mener de får for lav erstatning:

– Dokumenter saklig hvorfor du skal ha mer. Vet du hva slags jord du har hatt før flommen, og kan vise til jordprøver, bør det være lett å hevde at du skal ha akkurat den jorda tilbake, sier Rugsland.

Jobber seg tilbake

I dag er 30 prosent av det flomramma arealet hans i drift igjen.

– Gravemaskiner holder på i dag, for å få ting i gang igjen. Planen er å drive det arealet vi kan i år. I høst skal vi ta jordprøver og se om næringsverdiene har stabilisert seg. Jeg regner ikke med at jorda er fullt gjenopprettet før til neste vår, sier Leif Johann Rugsland.

Neste artikkel

Grunnlaget for vern kan vaskes ut med flommen