Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fet jordbruksforening feirer 150 år

Markeringen av jubileet er allerede godt i gang. Første post på programmet var deltakelse på Skauendagen 25. august, det årlige markedet ved Hvaltjern i Fet.

ITT´NO TULL MED ULL: Sauebonde og heltidsbonde Martin Andersen er en kløpper med «saksa» og gjør unna et imponerende antall tusen saueklipp gjennom året. (Foto: Jarle Pedersen)
ITT´NO TULL MED ULL: Sauebonde og heltidsbonde Martin Andersen er en kløpper med «saksa» og gjør unna et imponerende antall tusen saueklipp gjennom året. (Foto: Jarle Pedersen)

Utstillingen inngår som en av tre aktiviteter utover høsten. De to øvrige er et bokprosjekt, bygget på hefter fra foreningens 100 og 125 års jubileum, pluss en stor medlemsfest som skal gå av stabelen i november.

De to nevnte hefter, ført i pennen av Knut Borgen, blir nå samlet i en innbundet bok, sammen med historie fra de siste 25 år. Knut Borgen og Ingunn Solaas står bak historiedelen.

Håper på besøk av Bartnes

– Jubileumsfesten er tenkt for medlemmer og gjester, sier Ola Thorud, kasserer i jordbruksforeningens styre og leder av jubileumskomiteen.

– Det endelige programmet er ikke fastlagt ennå, men hva bevertning angår er det samarbeid med kokkelinja på Sørumsand VGS om tilberedning og servering. Vi krysser også fingre for å få besøk av lederen i Norges Bondelag, sier han videre.

Om ikke Fet jordbruksforening er den eldste av sitt slag på landsbasis, så hører den i hvert fall til blant veteranene. Aktiviteten har vært stor gjennom alle år, noe styret understreker å være stolt av.

Stor kornkommune

Fet kommune er en typisk bynær kommune, preget av deltidsjordbruk og mange mindre bruk som kombinerer med lønnet arbeid. Hovedproduksjonen er korn og noe husdyrhold.

Annonse

Kommunen har i dag totalt 25 500 dekar dyrka jord, men vil med overgang til Lillestrøm kommune fra nyttår bli en av landets fem største kornkommuner. Husdyrbesetning pr. 2019 er:

To besetninger med ku: totalt ca. 65 kyr + fullt oppdrett

En grisebesetning som driver fulltid, inkludert 53 årspurker og 270 slaktegris

En sauebesetning heltid, inkludert 250–300 vinterfora sau + noen som har et fåtall sauer

Fire reine ammekubesetninger med totalt 191 ammekyr.

Lite nedbygging i Fet

Fet kommune har så langt bygget ned lite dyrka mark. Det er de siste 15 årene blir omdisponert 25 dekar per år i gjennomsnitt, hovedsakelig til veiprosjekter og infrastruktur, ikke boligbygging.

– Det vil bli spennende å følge utviklingen med en storkommune, sier Ola Thorud.

Neste artikkel

Ingen ekstra koronastøtte til lokalmatprodusenter