Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fem millioner til klimaskogplanting på gjengroingsarealer

Det ble ingen midler til planting av skog på gjengroingsarealer som i dag består av villnis og kratt i det kommende statsbudsjettet. Med grunnlag i budsjettavtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringen har likevel Energi- og miljøkomitéen satt av fem millioner kroner, noe som skaper grunn til begeistring, skriver skog.no.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti mener det er avgjørende å gjennomføre en effektiv og målrettet skogpolitikk for å øke karbonbindingen i Norge, samt å utvikle stedegen skog og drive fram flere skogplanter av lauvskog også for klimatilpassing og for bedre å ivareta artsmangfold i et klima i endring.

Annonse

I tillegg til skogplanting og påskoging hos private skogeiere, er det viktig å gjøre arealkartlegging og utvikle samarbeidet med planteskoler og aktører innen planteproduksjon.

Neste artikkel

Økende areal med gammel skog i Norge