Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet seiret i tingretten

Felleskjøpet Agri er tilkjent 288 milllioner kroner i erstatning fra Infor, i tillegg til saksomkostninger.

Får erstatning fra Infor på 288 millioner kroner, i tillegg til saksomkostninger. Felleskjøpet er også frifunnet fra motpartens motkrav. John Arne Ulvan, administrerende direktør i Felleskjøpet Agri, er fornøyd. (Arkivfoto)

Høsten 2017 har det foregått en rettslig prosess i Nedre Romerike Tingrett. Dom ble avsagt fredag 9. februar, og FK Agri vant en knusende seier.

Det var i april 2014 FK Agri inngikk kontrakt med Infor om utvikling og implementering av forretnings-systemet M3. Kontraktsrammen var på inntil 156 millioner kroner og de første leveransene var planlagt fra våren 2015.

Etter flere forsinkelser valgte Infor i november 2015 å ta en ikke-kontraktfestet pause i prosjektet, skriver FK Agri.

Sa opp kontrakten

Kontrakten mellom Felleskjøpet og Infor hadde en fast kostnadsramme og en klar ansvarsfordeling. Infor krevde vesentlige endringer på disse punktene.

Annonse

Etter to måneders dialog og forhandlinger valgte Felleskjøpet å heve kontrakten med Infor i februar 2016. Felleskjøpet stevnet Infor med krav om erstatning for manglende leveranser og brudd på inngått avtale. Samtidig reiste Infor et motkrav om erstatning for urettmessig heving.

Frifunnet fra motkrav

Felleskjøpet er tilkjent erstatning fra Infor på 288 millioner kroner, i tillegg til saksomkostninger. Felleskjøpet er også frifunnet fra motpartens motkrav.

– Vi er svært glade for at retten har anerkjent Felleskjøpets rolle i denne saken, og at vi fra vår side har drevet prosjektet på en forsvarlig måte i henhold til inngått kontrakt. Vi konstaterer at tingretten med dommen slår fast at Infors opptreden innebærer et grovt uaktsomt kontraktsbrudd, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Neste artikkel

Finalistene i Årets unge bonde klare