Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får støtte til oppstart av "supermøkk"-prosjekt

Selskapet N2 Applied henter nå inn 74,4 millioner fra blant andre Norgesgruppen, til oppstart av et prosjekt for mer bærekraftig matproduksjon.

Grete Sønsteby og Rune Ingels i N2 Applied utvikler teknologi som kan optimalisere utnyttelsen av nitrogen på norske gårdsbruk og redusere lystgassutslippene betydelig. Arkivfoto: Anders Sandbu
Grete Sønsteby og Rune Ingels i N2 Applied utvikler teknologi som kan optimalisere utnyttelsen av nitrogen på norske gårdsbruk og redusere lystgassutslippene betydelig. Arkivfoto: Anders Sandbu

Teknologiselskapet N2 Applied har nå gjennomført en emisjon på 74,4 millioner kroner fra nye og eksisterende investorer for å styrke arbeidet med å forbedre verdens matproduksjon. Nye aksjonærer er blant annet NorgesGruppen og Joh. Johannson, som til sammen går inn med over 30 millioner kroner. Det melder teknoloselskapet i en pressemelding.

I tillegg har selskapet fått bred støtte fra eksisterende aksjonærer.

Vil skape en "møkkarevolusjon"

Løsningen N2 Applied har utviklet, skal hjelpe bonden med å lage en egen «supermøkk» – ved hjelp av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

– Vår løsning skal bidra til økt matproduksjon, med lavere utslipp og uten å øke arealbruken. Vi går nå inn i en pilotfase hvor vi skal installere maskiner hos bønder i flere land, og vise at dette er en attraktiv løsning for landbruket, uttaler gründer og daglig leder Grete Sønsteby i N2 Applied.

N2 Applied sin løsning setter bonden i stand til å resirkulere og ta vare på næringsstoffene på gården, og omdanne dette til fullverdig gjødsel. Løsningen bidrar til lavere utslipp, forbedrer ressursproduktiviteten og reduserer behov for fossil kunstgjødsel. Dette gjøres ved hjelp av en maskin bonden installerer på gården, og som bruker luft og fornybar strøm til å behandle husdyrmøkk eller annet biologisk avfall.

Husdyrmøkka får økt innhold av nitrogen, reduserer utslipp (ammoniakk og klimagasser), og tar bort møkklukt. Dette gjør at «supermøkka» gir bedre avlinger for bonden og kan spres med det samme utstyret bonden allerede bruker, forklarer selskapet.

N2 Applied ble stiftet i 2010, og i november 2016 besøkte Bondebladet teknologibedriften. Allerede da snakket Sønsteby og Rune Ingels om en klimarevolusjon – med basis i 100 år gammel teknologi.

Annonse

– Norge kommer til å ha mange klimarevolusjoner framover. Vi jobber med å skape landbrukets klimarevolusjon, sa Rune Ingels – som har 30 års erfaring fra Hydro og Yara – til Bondebladet den gang.

Beregninger N2 Applied da hadde gjort, viser at deres teknologi kan gjøre at utslippet fra norske husdyr reduseres med over 700 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Samtidig er det ventet at bonden får en fortjeneste på å ta i bruk deres klimaløsninger.

– Viktig bidrag til klimaavtalen

Regjeringen og landbruksorganisasjonene inngikk i 2019 en klimaavtale for en videre grønn omstilling av norsk matproduksjon og med mål om å kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. I avtalen er gjødselhåndtering trukket fram som et aktuelt område, samtidig som det etterspørres utvikling av klimaløsninger og nye virkemidler.

– Løsningen til N2 Applied kan bli et viktig bidrag for å oppnå utslippsreduksjonene og bidra til konkrete klimakutt på gården, sier Grete Sønsteby.

Enklere og mer bærekraftig hverdag

Norgesgruppen ser at N2 Applied sine løsninger vi lkomme norske bønder til gode på flere måter:

– Vi investerer i N2 Applied, da vi mener selskapet besitter en spennende teknologi med stort potensiale for norske bønder til å gjøre matproduksjonen mindre ressurskrevende og mer miljøvennlig, sier kommunikasjonssjef Ingrid Solberg Gundersen i Norgesgruppen.

Kjeden ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk, og denne løsningen gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi, legger hun til.

Neste artikkel

Et skogbruk uten hogstflater?