Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant ingen positive MRSA-prøver

Kampen mot antibiotikaresistens i norsk landbruk nytter, konkluderer Norsvin etter Mattilsynets prøveresultater.

Ingen av prøvene Mattilsynet tok ut fra 826 svinebesetninger i fjor, var positive for MRSA. Det er Norsvin godt fornøyd med. Foto: Hallfrid Simonsen
Ingen av prøvene Mattilsynet tok ut fra 826 svinebesetninger i fjor, var positive for MRSA. Det er Norsvin godt fornøyd med. Foto: Hallfrid Simonsen

Mattilsynet tok i 2017 ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for MRSA. Det viser at kampen mot antibiotika-resistens i landbruket nytter, konkluderer Norsvin.

– Jeg er stolt av innsatsen norske svineprodusenter har gjort i bekjempelsen av MRSA. Dette er en innsats for folkehelsa, sier organisasjonssjef Gustav Grøholt i Norsvin i en pressemelding.

Annonse

Norsvin savner imidlertid fortsatt gode nok erstatnings- og kompensasjonsordninger for bønder som blir rammet av MRSA.

– Vi håper myndighetene snart kan legge fram en ordning uten at næringas forsikringsordninger skal dekke tap i de besetningene hvor MRSA kan bli påvist i framtida, sier Grøholt.

Norge er det eneste landet som har lyktes med en strategi for å holde MRSA-smitte ute av svineholdet. I de fleste land er LA-MRSA relativt vanlig hos gris. Ikke minst har utbredelsen eksplodert i dansk svinehold. I 2014 var hele 68 prosent av svinebesetningene i landet smittet, og siden har situasjonen blitt enda verre. I 2016 hadde andelen økt til 88 prosent, viser Fødevarestyrelsens screening.

LA-MRSA er ikke sykdomsfremkallende hos gris, men kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris.

Neste artikkel

Du kan framleis ete juleribbe med godt samvit