Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre hjortevilt drept i trafikken

Antall drepte hjortedyr i trafikken har gått ned med 14 prosent det siste året.

Flere rådyr, elg, hjort og villrein klarte seg i trafikken i jaktåret 2018/19 enn sist jaktår. Her sees hjortedyr betende på eng i Møre og Romsdal. Foto: Arnar Lyche/Møre og Romsdal Bondelag
Flere rådyr, elg, hjort og villrein klarte seg i trafikken i jaktåret 2018/19 enn sist jaktår. Her sees hjortedyr betende på eng i Møre og Romsdal. Foto: Arnar Lyche/Møre og Romsdal Bondelag

Totalt ble om lag 8 800 rådyr, elg, hjort og villrein påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2018/19. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag. Likevel er det 14 prosent færre enn jaktåret før, melder Statistisk sentralbyrå fredag.

For rådyr, var det en økning i antall trafikkdrepte hvert år fra jaktåret 2012/13 til jaktåret 2017/18. Men det siste året, har 365 færre omkommet i trafikken. Størst er allikevel nedgangen for elg: Fra 2 374 trafikkdrepte i 2017/18 til 1 504 i 2018/19.

Annonse

I alt ble 14 100 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2018/19. Det er en nedgang på 17 prosent fra foregående jaktår, da rekordmange hjortevilt omkom. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7 900 drept av bil og 860 av tog.

Geografisk, er det Trøndelag som har størst nedgang i trafikkdrepte elg og rådyr, med en reduksjon på henholdsvis 236 og 157 dyr.

I jaktåret 2018/19 var det en avgang på totalt 5 100 hjortevilt drept av andre årsaker. Det er en nedgang på 1 500 dyr fra foregående jaktår. Denne nedgangen skyldes i hovedsak at hele villreinstammen ble skutt i Nordfjella villreinområde i løpet av jaktåret 2017/18, i kampen mot den dødelige skrantesjuken (CWD).

En slik ekstraordinær jakt førte til uvanlig store dødstall dette året.

Neste artikkel

– Krevende å stanse skrantingen i Norge