Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre aktive jegere, og halvert storfugljakt

Antall aktive jegere har gått ned. Det samme har fellingen av nær sagt samtlige dyr gjort - særlig storfugl.

Siden forrige jaktsesong, har det vært
Siden forrige jaktsesong, har det vært

Torsdag la SSB ut tall for jaktsesongen 2019–2020. Oversikten tar for seg både utviklingen i antall aktive jegere og antallet felte dyr i de ulike kategoriene. Hovedbildet er en nedgang på begge fronter.

Aller størst nedgang har det vært i fellingen av storfugl. Her er fellingen nær halvert siden jaktsesongen 2018-2019 (ned 48,8 prosent). I inneværende jaktsesong er det registrert 6 700 felte storfugl.

Men det har vært en nedgang i antall felte dyr innenfor nær sagt alle jaktslag. Unntakene er ringdue og rådyr. Der er økningen på henholdsvis 9,6 og 8,1 prosent.

Annonse

Antall felte liryper og fjellryper, har gått ned med henholdsvis 16 prosent og 22,1 prosent. I alt ble 149 300 ryper felt i jaktåret 2019/2020. Geografisk, er rypefelling mest utbredt i Trøndelag, samt Troms og Finnmark.

Også det totale antallet jegere i Norge, har gått ned. I jaktsesongen 2019–20 er det registrert 135 660 jegere, en nedgang på 2,9 prosent fra forrige jaktsesong.

Flest driver med hjorteviltjakt (92 080 jegere), og færrest med villreinjakt (8 220). Men prosentvis har det vært størst økning i antallet villreinjegere siden 2018-19-sesongen - opp 7,9 prosent, viser statistikken.

Neste artikkel

Elgjakt-verdier i milliardklassen