Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få rester av plantevernmiddel over grenseverdi

Svært få påviste funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene, viser nye tall fra Mattilsynet og Nibios fjorårskontroll.

Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Den offentlige kontrollen av plantevernmiddelrester utføres årlig, i samarbeid med Nibio. I fjor ble det analysert 1 105 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet, samt 158 økologiske prøver.

Analyseresultatene for 2019 viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 23 prøver (2,1 prosent). Av disse ble 14 prøver (1,3 prosent) betegnet som overskridelser. To av prøvene med overskridelser kom fra EU/EØS-land, mens de resterende 12 prøvene kom fra land utenfor EU/EØS.

Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver.

Mattilsynet følger opp alle importører/produsenter som hadde produkter hvor det ble avdekket rester av plantevernmiddelrester over grenseverdi.

Det ble påvist 1 399 funn av plantevernmiddelrester som har en tilknyttet grenseverdi. Vel to tredjedeler av funnene har målte verdier som er mindre enn 10 prosent av grenseverdien for plantevernmiddelet som er påvist.

Annonse

Flest plantevernmiddelrester ble registrert i frukt og urter. I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 80 prosent av prøvene.

Men kun 2,3 prosent (7 prøver) hadde funn over grenseverdi. Av disse ble fire av prøvene betegnet som overskridelser.

For bær, ble det påvist rester av plantevernmidler i 74 prosent av prøvene. Det var ingen funn over grenseverdi.

For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 48 prosent av prøvene, hvorav 2,0 prosent (10 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var 5 prøver overskridelser.

Neste artikkel

Nye lettelser for utenlandsk arbeidskraft